Ajutorul de stat

PICON explica

Despre ajutorul de stat

Regula generală interzice acordarea ajutorului de către stat, considerația fiind provocarea daunei concurenței prin susținerea doar unora dintre întreprinderi, lăsînd altele să se descurce pe propriul cont.

Acceptarea legală a exceptării de la regula genelală este cauzată de necesitatea intervenției statului în vederea soluționării unor probleme legate de dezvoltarea economică a țării. Normele care reglementeaza atît respectarea interzicerii ajutorului de stat cît și a exceptării de la interzicere sunt prevăzute în Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, în vigoare începînd cu 16.08.2013. Autoritatea publică investită cu responsabilitatea de a veghea asupra respectării Legii în toate sectoarele economiei naționale, cu excepția sectorului agricol, este Consiliul Concurenței.

Legătura dintre inițiatorii ajutorului de stat (autorități cu drept de inițiere a a unor proiecte de acordare a ajutorului de stat prin acte juridice), furnizorii ajutorului de stat (persoane juridice care administreaza resursele statului) și Consiliul Concurenței este asigurată de obligativitatea urmării fară abateri a procedurii de notificare a ajutorului de stat. Notificarea ajutoarelor de stat (celui individual sau schemei de ajutor) se efectuează conform Formularelor generale și, după caz, Formularelor speciale pe categorii – anexe la regulamentele adoptate prin hotărări de către Plenul Consiliului Concurenței în vederea asigurării aplicativității Legii.

Sarcina Consiliului Concurenței este de a analiza informațiile și evalua situația creată pentru a determina compatibilitatea ajutorului de stat cu mediul concurențial normal. În acest context prezentarea informațiilor exacte și depline devine deosebit de importantă, în același rînd cu capacitatatea analitică a instituției respective.

Consiliul Concurenței decide asupra celor notificate, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare din ziua recepționării notificării complete:

  • că măsura de sprijin nu constituie ajutor de stat;
  • autorizarea ajutorului de stat, sau
  • inițierea procedurii de examinare a cazului de încălcare a legislației privind protecția concurenței, dacă măsura de sprijin propusă îngrijorează Consiliul Concurenței prin prizma incompatibilitățiii cu mediul concurențial normal. Examinarea poate dura cel mult 120 zile lucrătoare și se realizează conform prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012.

Ajutorul de stat poate fi acordat doar după autorizarea sau autorizarea condiționată a acestuia de către Consiliul Concurenței. În cazurile cînd ajutorul de stat a fost acordat fără a fi autorizat sau a fost utilizat cu încălcarea deciziei Plenului Consiliului Concurenței, autoritatea de concurență este obligată să inițieze procedura de examinare a cazului de încălcarea a legislației privind protecția concurenței. Decizia negativă asupra acestor cazuri impune modificarea/anularea actului în baza căruia a fost acordat ajutorul, precum și recuperarea ori rambursarea ajutorului de stat deja acordat, inclusiv a dobînzii aferente sumei respective.

Persoanele interesate pot informa Consiliul Concurenței cu privire la un ajutor de stat presupus a fi ilegal sau utilizat abuziv.

Ajutoarele de stat exceptate de la obligația de notificare:

  • ajutoare cu caracter social, acordate consumatorilor individuali fără discriminare legată de originea produselor;
  • ajutoare destinate remedierii pagubelor cauzate de calamități naturale și alte situații excepționale;
  • ajutoare de minimis – sub pragul valoric de 2 000 000 MDL pentru un beneficiar acordat într-o perioadă maximă de trei ani, cu excepția celor legate de export. Ajutoarele de minimis acordate sunt supuse raportării anuale, pînă la 31 martie conform Formularului de raportare a ajutorului de minimis (anexă la Regulamentul privind ajutorul de minimis aprobat de Plenul Consiliului Concurenței prin Hotărîrea nr.2 din 30 august 2013);
  • ajutoare acordate în cadrul unei scheme de ajutor de stat (în baza unui act) autorizate anterior de Consiliul Concurenței cu excepția cazului cînd decizia de autorizare a schemei impune autorizarea individuală.

Ajutoarele de stat acordate de Banca Națională a Moldovei nu sunt exceptate de la obligația de notificare.

Sancționarea contravențională pentru nerespectarea Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 și actelor normative respective se efectuează conform Codului Contravențional.

Deciziile adoptate în baza Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 pot fi atacate de persoana interesată în instanța de judecată.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s