Opinii

Opinie privind propunerea Consiliului Concurenșei de a modifica abordarea practicilor abuzive de poziție dominantă

Publicat pe Actualizat pe

(Proiectul de modificare a Legii Concurenței)

După cum ne-am propus, examinăm și ne expunem, în continuare, privind Proiectul dedicat modificării Legii Concurenței (deja aprobat în cadrul ședinței Guvernului RM din 12 aprilie 2023). Tema – modificarile dedicate interzicerii abuzului de poziție dominantă (au fost aprobate în versiunea  prezentată pentru consultare publică).  Ne-am străduit să înțelegem de ce a considerat Autorul (Consiliul Concurenței) necesar de a redacta normele actuale. Modificarea de esență constă în excluderea constrângerilor prevăzute pentru constatarea acțiunii de abuz.

Citește în continuare »
Publicitate

Combatem practicile neloiale sau distrugem lanțul de aprovizionare agricol și alimentar? 

Publicat pe Actualizat pe

Sunt sigură că ați auzit comentarii de genul „așa prevede Directiva UE…” , „din cauza prevederilor Directivei UE…”  aruncate în grabă pentru a închide tema sau pentru a găsi vinovatul unor formulări incluse în acte normative naționale în vigoare sau propuneri legislative. Nu noi, cei ce trebuie să știm ce vrem și de ce avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele, să învățăm odată și odată a gândi și a formula reguli de conviețuire economică, dar directivele sunt pricina. Ei, iată că de această dată, cum se zice – „m-a răzghit”. Inspirația de a expune opinia vine de la una din ultimele inițiative legislative (votată în cadrul ședinței Guvernului RM la data de 29 iunie 2022), în continuare – Proiect (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-27-me-2022.pdf) prin care se modifică multpătimita Lege nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, iar drept consecință și Legea Concurenței nr.183/2012 și Codul Contravențional nr.218/2008. Scopul declarat – de a combate practicile neloiale proprii lanțului de aprovizionare agricol-alimentar prin transpunerea parțială a prevederilor Directivei (UE) 2019/ 633 din 17/04.2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=PL). Un exemplu clasic cum o Directivă atât de necesară de preluat și de completat normele naționale întru a servi soluționării problemelor existente în relațiile dintre furnizori și cumpărători în cadrul aprovizionării cu alimente poate fi folosită drept unealtă pentru a bifa o activitate, o luare de atitudine … Nu știu. Dar dacă se umblă la legi, la legi economice! este inadmisibil de a formula norme fără a le trece prin conceptul economiei de piață, iar dacă nu știm, nu ne ajunge capul – e simplu: de urmat calea preluării conceptului integral (nu copiere integrală a unor norme, ignorarea altora și înserarea propriilor). Autorii Directivei, cu siguranță au testat prevederile raportându-le la legile de bază a economiei de piață, în schimb ceea ce se propune la moment de a fi aplicat în RM și se prezintă drept preluarea Directivei, în opinia noastră, este dezastru pentru funcționarea piețelor vizate, iar scopul nobil de protejare a furnizorilor de produse alimentare va fi deturnat grație permisivității autorităților statutului de a interveni în mecanismul economiei de piață, în baza unor norme ce sfidează legea de bază a pieței – legea cererii și ofertei.

Citește în continuare »

Despre mărimea pragului la notificarea concentrărilor economice

Publicat pe Actualizat pe

Tema articolului este inspirată parțial de intrarea în vigoare,  la data de 1 ianuarie 2019 a noii Legi a contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6/22 din 05.01.2018 ). Mai bine zis, o problemă „cu barbă” și-a făcut din nou loc, în șirul temelor actuale de discutat în vederea contribuirii la menținerea și dezvoltarea concurenței prin eficientizarea controlului asupra concentrărilor economice.

Citește în continuare »

Consiliul Concurenței va activa conform unei structuri organizatorice noi!

Publicat pe

Din știrea publicată pe site Consiliului Concurenței aflăm că Parlamentul Republicii Moldova la 7 februarie 2019 a aprobat noua structură organizatorică și efectivul-limită de personal al Consiliului Concurenței.

Dat fiind profilul PICON, am depus un efort pentru a înțelege noutatea evenimentului. Cele enunțate în comunicatul Consiliului Concurenței, dar și conținutul Notelor informative plasate pe site-ul  Parlamentului în legătură cu adoptarea Hotărârii respective nu permit de a avea o idee clară despre esența modificării în cauză. Mai mult decât atât, lasă impresia că nimic deosebit nu se întâmplă. Posibilitatea de a ne da seama despre schimbare ne oferă doar studierea surselor propriu-zise și anume, Schemei de încadrare a Consiliului Concurenței aprobată prin Hotărarea Parlamentului RM nr/278 din 21.11.2013 (132 unități) și Structurii organizatorice a Consiliului Concurenței (130  unități) aprobată la 7 februarie 2019 de Parlamentul RM. Citește în continuare »

Oare cum arată o investigație utilă de cunoaștere a pieței realizată de Consiliului Concurenței? sau Despre Raportul CC: între realitate și formalitate

Publicat pe

Zilele trecute Consiliul Concurenței a raportat despre rezultatele activității sale obținute în anul 2017. Raport 2017 . Cele ce urmează se vor referi la unul dintre aceste rezultate, și anume la studiile (investigațiile)[1] utile pentru cunoaşterea pieţei realizate de autoritatea de concurență (pag. 32-43 din Raport). La drept vorbind, este complicat de a înțelege dacă studiile de care a fost preocupat Consiliul Concurenței în anul 2017 sunt într-adevăr finalizate. Expresia folosită în Raport

„…Consiliul Concurenței, în vederea evaluării permanente a mediului concurențial și-a orientat eforturile spre următoarele domenii…”,  lipsa informațiilor privind existența în fapt a acestora, precum și absența comunicatelor plasate pe pagina oficială web despre finalizarea a cel puțin unui studiu de cunoaștere a pieței generează suspiciune și permite punerea sub semnul întrebării a corectitudinii includerii respectivelor rezultate în Raport la compartimentul „Cercetarea mediului concurențial”. Or dovada existenței acestora trebuie să figureze.

Potențialul Consiliului Concurenței de a produce studii de cunoaștere a pieței este foarte limitat. Un studiu util (investigație) de cunoaștere a  pieței, care să poată fi calificat ca atare din perspectiva identificării problemelor de ordin concurențial, necesită abilități profesioniste, acces la informații și timp. În acest sens impresionează referința la studierea a șapte domenii într-un singur an. În caz dacă această activitate a durat mai mult – ar fi corect să fie indicat, de altfel asistăm la o prezentare confuză a celor realizate în anul 2017. Din Raport aflăm, că următoarele piețe (numite domenii de Consiliul Concurenței dat fiind infiltrarea a două investigații speciale care au fost ridicate la statut de cercetare a pieței) au fost „favoritele” anului 2017: Citește în continuare »

Consecințele neglijării naturii economice a Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

În articolul de față ne vom referi la câteva momente cheie, din punct de vedere al materiei concurențiale, expuse de instanța  judecătorească supremă — Curtea SupJusticeremă de Justiție, în continuare CSJ, asupra unei cauze de încălcare a Legii Concurenței, și anume a comiterii abuzului de poziție dominantă (dosarul nr.3ra-836/17). De respectarea normelor Legii Concurenței de către întreprinderi este responsabil Consiliul Concurenței, iar instanțele judecătorești execută, conform competenței, controlul judecătoresc privind deciziile adoptate de către autoritate. În cazul dat, întreprinderea învinuită de către Consiliul Concurenței de abuz de poziție dominantă, „R&P Bolgar Farm” S.R.L., este una din cele șase întreprinderi comerciante de medicamente, învinuite de comportament abuziv, urmare a câștigării licitațiilor publice organizate de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale în toamna anului 2015.

Citește în continuare »

Evoluția serviciilor de căutare a mărcilor

Publicat pe Actualizat pe

Recent OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) a informat despre încetarea menținerii serviciului de căutare prin bazele de date cu mărci internaționale înregistrate ROMARIN după anul 2017. În locul acestui serviciu este promovată aplicația Madrid Monitor.

Citește în continuare »

Obiectivele dezvoltării Proprietății Intelectuale în viziunea Camerei Internaționale de Comerț

Publicat pe Actualizat pe

Către ziua mondială a Proprietății Intelectuale (PI), marcată la 26 aprilie, Camera Internațională de Comerț (ICC — International Chamber of Commerce) a lansat raportul ”Foaia de Parcurs a ICC pentru Proprietatea Intelectuală” (The ICC Intellectual Property Roadmap).  

Raportul este rezultatul colaborării dintre peste optzeci de experți în domeniul IP din întreaga lume. Rapoarte similare sunt elaborate și publicate de ICC la fiecare 2-3 ani. Este, de obicei, citit de profesioniștii din domeniul afacerilor, politicilor și de juriști din întreaga lume, atât în interiorul, cât și în afara statelor membre ale ICC.

Ediția din 2017 a foii de parcurs reflectă cele mai arzătoare probleme care au reconfigurat domeniul  proprietății intelectuale ultimii ani și estimează cele mai probabile evoluții ale domeniilor de PI.

Citește în continuare »

Comerțul electronic vs comerțul tradițional

Publicat pe Actualizat pe

Comerțul tradițional cedează tot mai mult teren în favoarea comerțului electronic. Business Insider prezintă la începutul lunii mai 2017 opinia miliardarului Warren Buffett, conform căreia în viitorii 10 ani retail-ul tradițional va ComertElectronicdispărea (sau cel puțin se va modific substanțial) fiind înlocuit de comerțul electronic. Opinie ”argumentată” si prin decizia sa de a se retrage din afacerile retail, vînzînd în februarie 2017 acțiunile sale în Wallmart în valoare de circa 900 mln USD.

Actualmente, comerțul electronic cu mărfuri atît fizice (bunuri de larg consum), cât și cu conținut digital se dezvoltă cu pași vertiginoși. Una din preocupările de bază, care apare în legătură cu această dezvoltare ține de respectarea legislației concurențiale.

Citește în continuare »