Domenii

Opinie privind propunerea Consiliului Concurenșei de a modifica abordarea practicilor abuzive de poziție dominantă

Publicat pe Actualizat pe

(Proiectul de modificare a Legii Concurenței)

După cum ne-am propus, examinăm și ne expunem, în continuare, privind Proiectul dedicat modificării Legii Concurenței (deja aprobat în cadrul ședinței Guvernului RM din 12 aprilie 2023). Tema – modificarile dedicate interzicerii abuzului de poziție dominantă (au fost aprobate în versiunea  prezentată pentru consultare publică).  Ne-am străduit să înțelegem de ce a considerat Autorul (Consiliul Concurenței) necesar de a redacta normele actuale. Modificarea de esență constă în excluderea constrângerilor prevăzute pentru constatarea acțiunii de abuz.

Citește în continuare »
Publicitate

Economia acordurilor de exclusivitate și abuzul de poziție dominantă

Publicat pe Actualizat pe

Evaluarea acordurilor de exclusivitate în cazul când una dintre părți deține poziția dominantă pe piața produselor /serviciilor ce fac obiectul contractului este una din cele mai dificile teme pentru înțelegere, dar și pentru instrumentarea corectă din punct de vedere a respectării normelor concurențiale pe piață. Pe lângă interminabilele discuții privind corectitudinea utilizării diferitor forme/sisteme de reducei sau de stimulare pentru fidelizarea clienților/consumatorilor care adesesea completează clauzele de exclusivitate, faptul că în calitate de parte la contract se prezintă întrepinderea aflată în poziție dominantă, ridică gradul de complexitate al respectivelor practici. În această ordine de idei considerăm importante accentele puse de Curtea Europeană de Justiție în Hotărârea sa din 19 ianuarie 2023 în cauza C-680/20 în cadrul litigiului între Unilever Italia Mkt Operations SRL (în continuare – Unilever) pe de o parte și Autoritatea de Supraveghere a Concurenței și a Pieței, Italia).

Problema concurențială de care a fost preocupată autoritatea de concurență consta în existența unei strategii de excludere a concurenților pe piața comercializării înghețatei, limitarea posibilității operatorilor concurenți de a concura de baza meritelor. Practica anticoncurențială se realiza  pe cale impunerii de către distibuitorii Unilever (rețea de 150 entități) a unor clauze de exclusivitate punctelor de vânzare de închețată obligându-le să se aprovizioneze exclusiv de la Unilever în schimbul unor reduceri sau/și comisioane condiționate de nivelul cifrei de afacri sau comercializarea unei game determinate de produse. Unilever a fost stabilit că abuzase de poziția sa dominantă și, respectiv, sancționat de autorutatea italiană cu aplicarea amenzii de 60 668 580 euro.

Citește în continuare »

Și din nou despre Consiliul Concurenței și ,,Avia Invest” SRL

Publicat pe Actualizat pe

Plenul Consiliul Concurenței a emis decizia sa nr.DCE – 14/20-45 din 30 iunie 2022 https://competition.md/public/files/DCE-14-20-45-din-30062022861fa.pdf prin care oferă o evaluare profesionistă privind preluarea controlului de către ,,Avia Invest” S.R.L. asupra ,,Aeroport Handling” S.R.L., în primăvara anului 2014, constată respectiva operațiune incompatibilă cu mediul concurențial și aplică amenda usturătoare și meritată întreprinderii ,,Aeroport Handling” S.R.L. în sumă de    17 480 027,66 MDL.

Deși distanța e de 7 ani de la punerea concentrării economice în aplicare, de 7 ani de funcționare distorsionată a pieței marcată de o concurență viciată,  într-un târziu societatea are parte de o decizie valoroasă:

Citește în continuare »

Combatem practicile neloiale sau distrugem lanțul de aprovizionare agricol și alimentar? 

Publicat pe Actualizat pe

Sunt sigură că ați auzit comentarii de genul „așa prevede Directiva UE…” , „din cauza prevederilor Directivei UE…”  aruncate în grabă pentru a închide tema sau pentru a găsi vinovatul unor formulări incluse în acte normative naționale în vigoare sau propuneri legislative. Nu noi, cei ce trebuie să știm ce vrem și de ce avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele, să învățăm odată și odată a gândi și a formula reguli de conviețuire economică, dar directivele sunt pricina. Ei, iată că de această dată, cum se zice – „m-a răzghit”. Inspirația de a expune opinia vine de la una din ultimele inițiative legislative (votată în cadrul ședinței Guvernului RM la data de 29 iunie 2022), în continuare – Proiect (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-27-me-2022.pdf) prin care se modifică multpătimita Lege nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, iar drept consecință și Legea Concurenței nr.183/2012 și Codul Contravențional nr.218/2008. Scopul declarat – de a combate practicile neloiale proprii lanțului de aprovizionare agricol-alimentar prin transpunerea parțială a prevederilor Directivei (UE) 2019/ 633 din 17/04.2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=PL). Un exemplu clasic cum o Directivă atât de necesară de preluat și de completat normele naționale întru a servi soluționării problemelor existente în relațiile dintre furnizori și cumpărători în cadrul aprovizionării cu alimente poate fi folosită drept unealtă pentru a bifa o activitate, o luare de atitudine … Nu știu. Dar dacă se umblă la legi, la legi economice! este inadmisibil de a formula norme fără a le trece prin conceptul economiei de piață, iar dacă nu știm, nu ne ajunge capul – e simplu: de urmat calea preluării conceptului integral (nu copiere integrală a unor norme, ignorarea altora și înserarea propriilor). Autorii Directivei, cu siguranță au testat prevederile raportându-le la legile de bază a economiei de piață, în schimb ceea ce se propune la moment de a fi aplicat în RM și se prezintă drept preluarea Directivei, în opinia noastră, este dezastru pentru funcționarea piețelor vizate, iar scopul nobil de protejare a furnizorilor de produse alimentare va fi deturnat grație permisivității autorităților statutului de a interveni în mecanismul economiei de piață, în baza unor norme ce sfidează legea de bază a pieței – legea cererii și ofertei.

Citește în continuare »

Despre mărimea pragului la notificarea concentrărilor economice

Publicat pe Actualizat pe

Tema articolului este inspirată parțial de intrarea în vigoare,  la data de 1 ianuarie 2019 a noii Legi a contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6/22 din 05.01.2018 ). Mai bine zis, o problemă „cu barbă” și-a făcut din nou loc, în șirul temelor actuale de discutat în vederea contribuirii la menținerea și dezvoltarea concurenței prin eficientizarea controlului asupra concentrărilor economice.

Citește în continuare »

Avem sau nu avem nevoie de informatori (avertizori sau denunțători) de concurență?

Publicat pe Actualizat pe

La  15 octombrie 2018, a expirat termenul oferit de Consiliul Concurenței pentru propuneri privind elaborarea proiectului Legii pentru modificarea Legii concurenței în vederea implementării mecanismului de informatori de concurență la stabilirea acordurilor anticoncurențiale.

Anunțul în cauză, plasat pe pagina web a Consiliului Concurenței la 2 octombrie 2018, a fost accesat, de 65 de persoane. Nu avem de unde ști dacă respectivele au înțeles sau nu esența acestei porniri sau dacă a primit sau nu vre-o opinie autoritatea din partea acestora. Doar că astfel de mesaje-adresare către persoanele interesate sunt expuse, de obicei, într-un format vag, neexplicit, pentru a scăpă de intervenții nedorite. Luând în considerație noutatea mecanismului propus, ar fi corect totuși, cel puțin să fie definită noțiunea de informatori în sensul folosit pentru modificarea Legii. Trebuie să fie clar, că informatorii (avertizori sau denunțători) sunt persoane fizice (de obicei angajate în câmpul muncii) care benevol, din inițiativă proprie, vor comunica Consiliului Concurenței informații despre posibilele implicări a întreprinderilor în acorduri anticoncurențiale.

Citește în continuare »

Probleme pe piața publicității TV

Publicat pe Actualizat pe

Mai multe portaluri de știri și posturi de televiziune au difuzat  știrea despre problemele de pe piața publicității TV, care au dus la depunerea unei plângeri la Consiliul Concurenței despre posibila creare a unui cartel.

Citește în continuare »

„Know-how” de la Consiliul Concurenței din RM

Publicat pe Actualizat pe

Istoria, la care ne vom referi în continuare, a început în februarie 2015 când Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind încălcarea Legii Concurenței de către lanțurile de unități comerciale cu profil alimentar și furnizorii acestora. Problema care și-a propus s-o rezolve autoritatea de concurență ținea de  contractele de vânzare-cumpărare, încheiate  între respectivele unități comerciale și furnizori în perioada  anilor 2013 – 2015. Mai departe decât unele prevederi ale acestor contracte nu s-a mers. Deși abordarea Consiliului Concurenței a rămas de neînțeles, asta fiindcă aceste contracte nu conțin careva restricții grave și nu reprezintă acorduri între concurenți, ci sunt contracte de aprovizionare părțile cărora nu au fost stabilite deținând poziție dominantă, întreprinderile vizate au pornit calea propunerii de angajamente. De ce? Pentru că conducătorii acestora au considerat că vor reuși să rezolve operativ problema, angajându-se să excludă sau să aplice alte redacții prevederilor ”cu pricina” din contractele de aprovizionare. Astfel pe pagina web a Consiliului Concurenței la 5 septembrie 2016, pentru consultare publică, au fost plasate respectivele angajamente și rezumatul cazului din care trebuia să fie clar care este îngrijorarea Consiliului Concurenței ce urmează a fi exclusă.

Din Rezumatul Consiliului Concurenței:

Citește în continuare »

Consecințele neglijării naturii economice a Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

În articolul de față ne vom referi la câteva momente cheie, din punct de vedere al materiei concurențiale, expuse de instanța  judecătorească supremă — Curtea SupJusticeremă de Justiție, în continuare CSJ, asupra unei cauze de încălcare a Legii Concurenței, și anume a comiterii abuzului de poziție dominantă (dosarul nr.3ra-836/17). De respectarea normelor Legii Concurenței de către întreprinderi este responsabil Consiliul Concurenței, iar instanțele judecătorești execută, conform competenței, controlul judecătoresc privind deciziile adoptate de către autoritate. În cazul dat, întreprinderea învinuită de către Consiliul Concurenței de abuz de poziție dominantă, „R&P Bolgar Farm” S.R.L., este una din cele șase întreprinderi comerciante de medicamente, învinuite de comportament abuziv, urmare a câștigării licitațiilor publice organizate de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale în toamna anului 2015.

Citește în continuare »