Acorduri anticoncurențiale

Avem sau nu avem nevoie de informatori (avertizori sau denunțători) de concurență?

Publicat pe Actualizat pe

La  15 octombrie 2018, a expirat termenul oferit de Consiliul Concurenței pentru propuneri privind elaborarea proiectului Legii pentru modificarea Legii concurenței în vederea implementării mecanismului de informatori de concurență la stabilirea acordurilor anticoncurențiale.

Anunțul în cauză, plasat pe pagina web a Consiliului Concurenței la 2 octombrie 2018, a fost accesat, de 65 de persoane. Nu avem de unde ști dacă respectivele au înțeles sau nu esența acestei porniri sau dacă a primit sau nu vre-o opinie autoritatea din partea acestora. Doar că astfel de mesaje-adresare către persoanele interesate sunt expuse, de obicei, într-un format vag, neexplicit, pentru a scăpă de intervenții nedorite. Luând în considerație noutatea mecanismului propus, ar fi corect totuși, cel puțin să fie definită noțiunea de informatori în sensul folosit pentru modificarea Legii. Trebuie să fie clar, că informatorii (avertizori sau denunțători) sunt persoane fizice (de obicei angajate în câmpul muncii) care benevol, din inițiativă proprie, vor comunica Consiliului Concurenței informații despre posibilele implicări a întreprinderilor în acorduri anticoncurențiale.

Citește în continuare »

Publicitate

Probleme pe piața publicității TV

Publicat pe Actualizat pe

Mai multe portaluri de știri și posturi de televiziune au difuzat  știrea despre problemele de pe piața publicității TV, care au dus la depunerea unei plângeri la Consiliul Concurenței despre posibila creare a unui cartel.

Citește în continuare »

Acordurile „pay-for-delay„ – una din cauzele prețurilor ridicate la medicamente

Publicat pe Actualizat pe

Tribunalul European a susținut, prima din istoria Comisiei Europene, Decizie  asupra acordurilor de tipul  „plăți în schimbul întârzierii„ (pay-for-delay) încheiate între concurenți pe piața farmaceutică europeană (T-460/13, T-467/13, T-469/13, T-470/13,  T-471/13, T-472/13). eupost

Tribunalul a apreciat drept corecte și suficiente argumentele și probele[1] aduse de Comisie pentru a ajunge la concluzia că acordurile încheiate între Lundbeck, întreprindere daneză de produse farmaceutice originale, și fiecare dintre întreprinderile de produse farmaceutice generice: Generics UK, Arrow, Alpharma și Ranbaxy, sunt anticoncurențiale prin obiectul său.healthpost

Prin astfel tip de acord producătorul de produse farmaceutice originale oferă recompensă concurentului său pentru rămânerea lui în afara pieței de produse generice substituibile cu produsul originar. Acest lucru a permis companiei Lundbeck să mențină prețul produsului său, medicamentul antidepresant – Citalopram, ridicat, în mod artificial, cu încălcarea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Decizia Comisiei prevede sancționarea participanților la acordul dat cu o amendă de 93,8 mln. euro pentru compania farmaceutică daneză Lundbeck și 52,2 mln. euro pentru patru companii concurente – producătoare de medicamente generice: Generics UK, Arrow, Alpharma și Ranbaxy.

Citește în continuare »

WELL DONE: Consiliul Concurenței din Romania versus sase companii petroliere învinuite de acțiuni anticoncurențiale

Publicat pe Actualizat pe

Consiliul Concurenței din Romania a reușit să demonstreze instanței judiciare supreme, că companiile petroliere OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing, Rompetrol Downstream SRL, Mol Romania Petroleum Products SRL, ENI Romania SRL și Lukoil Romania SRL au participat la înțelegere anticoncurențială și că merită să fie sancționate.

Deși Înalta Curte de Casație și Justiție a redus amenda aplicată celor șase companii petroliere de la 205 mln euro la 166 mln euro, aceasta rămâne a fi prima în topul amenzilor aplicate de autoritatea de concurență din România întreprinderilor învinuite de încălcarea normelor concurențiale.

Conform comunicatelor de presă emise de autoritate în perioada iulie 2015 – aprilie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat irevocabil, că toate șase companii petroliere OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing, Rompetrol Downstream SRL, Mol Romania Petroleum Products SRL, ENI Romania SRL și Lukoil Romania SRL  s-au înțeles să retragă simultan de pe piaţă sortimentului de benzină Eco Premium, fapt ce constituie încălcarea Legii Concurenţei şi a Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene. Consiliul Concurenței a câștigat procesele, astfel valabilitatea Deciziei sale nr.97/21.12.2011 a fost menținută.

 (TABEL) Cuantumul amenzilor aplicate companiilor petroliere Citește în continuare »

Partea 3: Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

Prima parte aici: Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței //1
A doua parte aici: Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței //2
Valentina Novac,
președinte A.O. „PICON”
Cum se calculează și cine va plăti amenda aplicată unei asociații de întreprinderi?
În primul rând, menționăm că baza legală pentru plata amenzii aplicate unei asociații de întreprinderi angajată în practici anticoncurențiale este art.75 din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012 (Lege). Suma amenzii ce urmează să fie plătită se calculează de Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile  art.67, 71-73 din Lege.
20111129-untitledLIV_9221
Sursa foto: http://www.timpul.md
Legea stabilește o abordare individualizată de calculare a amenzilor. Într-o formulă simplă algoritmul sancționării constă în:
  • calcularea bazei amenzii. 72 alin.(4): „În cazul în care o asociație de întreprinderi săvîrșește o încălcare ce se referă la activitățile membrilor săi, nivelul de bază al amenzii se calculează din cifra de afaceri a fiecărui membru activ pe piața afectată de încălcarea săvârșită de asociație„.
  • determinarea gravității faptei. Pentu evaluarea gravității Legea clasifică încălcările în trei nivele: până la 1% din cifra totală de afaceri pentru faptele de gravitate mică, de la 1% până la 2% din cifra totală de afceri – gravitate medie, de la 2% până la 4% din cifra totală de afaceri – gravitate mare. La încadrarea faptei în unu din cele trei nivele se iau în considerație – natura faptei, ponderea în cifra de afaceri a vânzărilor de produse (legate de încălcare) realizate de membrii asociației de întreprinderi pe piața geografică relevantă din RM, impactul încălcării pe piață (dacă poate fi măsurat, mai degrabă se va lua în considerație dacă a fost sau nu implementată decizia anticoncurențială a asociației);
  • determinarea duratei faptei. Conform Legii atribuirea factorului duratei faptei se întemeiază pe trei categorii – fapte de scurtă durată (mai puțin de un an) – factor 1, fapte de durată medie (de la un an la cinci ani) – factor 1,2, fapte de lungă durată (peste cinci ani) factor 1,4;
  • calcularea nivelului de bază a amenzii — produsul următorilor indicatori: cifra de afaceri totală, procentul aferent gravității și factorul aferent duratei;
  • ajustarea rezultatului obținut prin majorarea sau reducerea nivelui de bază în funcție de existența circumstanțelor agravante și, respectiv, atenuante. Pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă prevăzute la art.73 din Lege rezultatul poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% –10%. Doar în cazul identificării faptului, că încălcarea este continuă sau identică sau similară repetată, majorarea amenzii poate fi cu 10-25%;
  • dacă urmare a finalizării procedurii de individualizare a amenzii, nivelul max posibil stabilit de Lege – de 5% din cifra totală de afaceri este depășit, amenda va fi redusă până la acest nivel;
  • dacă asociația de întreprinderi sau întreprinderile membre vor prezenta probe obiective potrivit cărora aplicarea amenzii pune în pericol existența entității vizate (viabilitatea economică și devalorizarea completă a activelor), Plenul Consiliul Concurenței are dreptul să reducă amenda calculată.

Citește în continuare »

Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

(partea a doua, prima parte o găsiți aici)
Valentina Novac,
președinte A.O. „PICON”
Ce fel de decizii anticoncurențiale luate de întreprinderi în cadrul asociațiilor sunt considerate exceptate de la răspundere conform Legii concurenței?

bsl023

Este important de înțeles că pentru a fi exceptate de la interdicția generală (art.5 din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012) mai întâi e nevoie ca decizia asociației de întreprinderi să fie una anticoncurențială. Despre acest fapt asociația, care este subiect a unei investigații desfășurate de Consiliul Concurenței, află din raportul de investigație. Raportul dat este un act întocmit de Consiliul Concurenței pe marginea investigației și denotă finalizarea respectivei. Cerințele față de raportul de investigație sunt prevăzute în Lege (art.59). Dacă în raport se va regăsi concluzia, că decizia asociației de întreprinderi este anticoncurențială, asociația vizată are dreptul să se apere împotriva pretențiilor înaintate de Consiliul Concurenței, prezentând observații scrise în temeiul legal și fapte pertinente. În cazul când asociația de întreprinderi este de acord cu concluzia privind caracterul anticoncurențial al deciziei sale, însă consideră că efectul pozitiv ce decurge din realizarea deciziei prevalează asupra celui negativ, îndeplinind, în acest sens, condițiile expuse la art.6 din Legea Concurenței, decizia care este  obiectul investigației poate beneficia de exceptare de la aplicarea regulei de interdicție. Sarcina de a proba faptul că decizia asociației fiind anticoncurențială face totuși obiectul unei exceptări în baza art.6 din Lege îi revine asociației de întreprinderi. Legea Concurenței prevede două forme în care asociațiile de întreprinderi por să dovedească că decizia anticoncurențială beneficiază de exceptare: individuală și pe categorii.
Forma individuală este accesibilă oricărei asociații de întreprinderi și constă în demonstrarea că decizia considerată anticoncurențială îndeplinește cumulativ următoarele condiții: „a) contribuie la îmbunătățirea producerii sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic; b) asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut; c) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea obiectivelor menționate la lit a) și b); d) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză„. Pentru a evalua dacă decizia asociației de întreprinderi satisface acestor condiții este necesar de a cunoaște cadrul de evaluare expus la secțiunea 3 al capitolului III din Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale sau capitolul V al Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale. Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie, în acest context, în funcție de raporturile concurențiale dintre întreprinderi-membre ale asociației sau însăși asociațiile de întreprinderi, face referință la Regulamentele citate mai sus.

Citește în continuare »

Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

Valentina Novac,
președinte A.O. „PICON”
Relația dintre normele concurențiale și asociațiile de întreprinderi în calitate de subiect al respectivelor norme este una din cele mai controversate prin prizma calificării și sancționării comportamentului anticoncurențial manifestat de unele asociații.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii Concurenței la 14 septembrie 2012 (Lege), au devenit aplicabile și sancțiunile prevăzute pentru încălcarea legislației concurențiale. Despre duritatea acestora ne dăm seama pornind de la baza de calcul a amenzilor care este, conform Legii, cifra totală de afaceri. Totodată Codul Penal al RM prevede pedeapsa penală pentru participare la înțelegeri de tip cartel dur. Ținând cont de severitatea sancțiunilor, dar și de zona de risc în care sunt plasate întreprinderile – membre ale asociațiilor de întreprinderi conform regulilor de comportament stabilite de Lege, cunoștințele referitor la aspectul abordat necesită a fi acumulate și aplicate indubitabil.
Ce trebuie să cunoască întreprinderile-membre ale unei asociații pentru a evita conflictul cu Legea Concurenței?
Fără a atinge drepul întreprinderior de a se asocia întru discutarea și soluționarea problemelor în comun, normele concurenței sunt atente la pericolul care poate fi generat de faptul, că asociația devine o platformă unde, de obicei, se întâlnesc întreprinderile concurente. Înțelegerile, schimbul de informații, recomandările între concurenți care au loc cu concursul asociațiilor pot constitui încălcări de ordin concurențial. În cazul în care Consiliul Concurenței recunoaște semne, ce indică că în cadrul asociațiilor de întreprinderi se discută întrebări, care conduc în esență la eliminarea constrângerilor concurențiale între participanții la una și aceiași piață de desfacere (numită piață relevantă), autoritatea de concurență, întru exercitarea atribuțiilor sale, va iniția și va investiga cazul presupus a fi anticoncurențial. Astfel fiecare întreprindere ce este membru a unei asociații de întreprinderi trebuie să fie conștientă că intră și într-o zonă de risc.

Citește în continuare »

Furnizorii de dispozitive pentru discuri optice, sancționați pentru încălcarea normelor europene antitrust

Publicat pe Actualizat pe

Opt furnizori de dispozitive pentru discuri optice au fost amendați de Comisia Europeană pentru cooperare în cazul participării la licitații publice organizate de doi producători de computatoare: Dell și Hewlett Packard. În total mărimea amenzii este de 116 milioane euro și urmează a fi achitată de cinci întreprinderi — Hitachi-LG Data Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, Sony, Sony Optiarc și  Quanta Storage. Altele trei – Philips, Lite-On, întrepinderea lor mixtă Philips & Lite-On Digital Solutions au fost exonerate de la aplicarea amenzii în temeiul normelor privind acordarea imunității depline, respectivele fiind primele ce au informat Comisia despre existența cartelului.

Citește în continuare »

Către Consiliul Concurenței: Suntem în căutarea unui Rezumat și a unui strop de claritate

Publicat pe Actualizat pe

Prin intermediul acestei postări, Asociația Obștească „PICON” atrage atenția Consiliului Concurenței privind necesitatea publicării pe pagina sa web a Rezumatului cazului aferent investigației încălcării legislației concurențiale, inițiate prin Dispoziția Consiliul Administrativ al ANPC nr. 52 din 24.08.2011 și suspendate recent pe motiv de acceptare a angajamentelor propuse de Î.M.„Orange Moldova„ S.A. La comunicatul Consiliului Concurenței care invită persoanele interesate să prezinte observații cu privire la angajamentele propuse până la 3 octombrie 2015, sunt atașate angajamentele propriu-zise și nici o referință la publicarea Rezumatului cazului. Obligativitatea publicării Rezumatului este prevăzută la pct. 36 al secțiunii 5 „Test de piață” din Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 22.01.2015. În continuare, pct. 38 al aceluiași Regulament explică clar cum și de ce e nevoie de această publicație — „Rezumatul cazului trebuie să fie întocmit astfel încît să permită terților să înțeleagă elementele esențiale ale angajamentelor și modul în care acestea sînt destinate pentru a răspunde îngrijorărilor indentificate de Consiliul Concurenței”.

Citește în continuare »

Amendă de peste 60 mln pentru cartelul importatorilor de banane pe piața europeană

Publicat pe Actualizat pe

dtct Bananas  PHOTOGRAPH BY DANIEL JONES 2005  TELEPHONE: 07815 853503
Sursă foto simbol: telegraph.co.uk. Fotografie de: DANIEL JONES. 2005
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea Curții din 24 iunie 2015) a susținut constatările și concluziile Comisiei Europene referitor la sancționarea unuia dintre membrii cartelului pe piața europeană a bananelor din anii 2000-2002. Prin Decizia sa din 2008 Comisia Europeană a amendat cu peste 60 mln euro întreprinderile participante la cartelul „bananelor”. Încălcarea normelor concurențiale teritorial a vizat opt state a Uniunii Europene: Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Austria și Suedia.
Deconspirarea cartelului de către Comisie a pornit de la probele oferite de Chiquita despre înțelegerea secretă dintre Chiquita, Dole și Weichert privind vânzarea de banane, fapt pentru care prima a beneficiat de imunitate la amendă în baza prevederilor Comunicării privind clemența. După au urmat inspecțiile inopinate și investigarea propriu-zisă. Comisia a constatat implicarea întreprinderilor importatoare și distribuitoare de banane într‑o practică concertată de coordonare a prețurilor de referință pentru bananele comercializate în Europa de Nord în anii 2000- 2002. În speță, întreprinderile în cauză, în fiecare zi de joi, stabileau împreună și comunicau clienților prețurile de referință la banane pentru săptămână viitoare. Anterior stabilirii prețurilor aveau loc discuții telefonice între Chiquita și Dole,  Dole și Weichert dedicate evoluției prețurilor, menținerii, scăderii sau majorării acestora. Comisia, în baza probelor, a concluzionat că respectivele comunicări de stabilire anticipată a prețurilor au potențial de influențare a prețurilor pentru consumatori și constituie o practică concertată obiectul căreea este restrângerea concurenței. Respectiv încălcării, cu considerarea acordarii imunității întreprinderii Chiquita, Comisia a sancționat Dole și Weichert, dar și întreprinderea-mamă a Weichert: Fresh Del Monte Produce.

Citește în continuare »