Valentina Novac: „Nu-i apă la PECO. Doar benzină!”

Publicat pe Actualizat pe

Reflecții asupra Deciziei Consiliului Concurenței nr. APD – 28 din 08.04.2015

Să pornim de la ce zice Legea – art. 11 alin. (1) din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012 interzice folosirea unei poziții dominante pe piața relevantă în măsura în care aceasta poate afecta concurența sau leza interesele colective ale consumatorilor finali. Sarcina probei încălcării Legii îi revine Consiliului Concurenței (art.52). Astfel autoritatea de concurență, în aplicarea Legii, urmează să stabilească poziția dominantă pe piață a întreprinderii care se presupune că a acționat abuziv și să demostreze că folosirea acestei poziții poate 1) dăuna concurenței sau 2) leza interesele colective ale consumatorilor.

Prin Decizia sa nr. APD – 28 din 08.04.2015 Plenul Consiliului Concurenței (http://competition.md/uploads/decizii/APD%2028.pdf)”a constatat încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către Î.M. „Comunservice” Criuleni prin refuzul de a presta serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare staţiei de distribuţie carburanţi Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. amplasată în or. Criuleni str. 31 august 171A.”. Practica abuzivă interzisă conform art. 11 alin. (2) lit. f) se referă la refuzulneîntemeiat de a contracta cu anumiți furnizori sau de a face livrări către anumiți beneficiari. Obiectul cazului investigat de Consiliul Concurenței este, potrivit Deciziei, refuzul de a face livrări. Coincidență fiind sau nu, dar este omisă o componentă de valoare ce precedă încadrării refuzului de a livra în presupusa practică abuzivă, și anume – refuzul neîntemeiat. Decizia conține descrierea detaliată a faptei Î.M. „Comunservice” Criuleni (9 din totalul de 14 pagini) care ar fi trebuit analizată prin prizma existenței sau lipsei temeinicii refuzului. Anume calificarea dată refuzului servește drept bază pentru continuarea investigației și probarea uneia din cele două consecințe ale abuzului. În cazul dat autoritatea a considerat că acest temei lipsește. Decizia nu lămurește de ce avarierea unui segment de apeduct nu întemeiază refuzul de a livra, iar argumentele întreprinderii municipale „Comunservice” Criuleni, în acest sens, nu se regăsesc. Totodată este scos în evidență comportamentul lipsit de corectitudine a Î.M. „Comunservice” Criuleni vis-a-vis de Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. privitor la respectarea procedurii de reziliere a contractului de prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În acest context, menționăm, că aprecierea refuzului de către Consiliului Concurenței ca fiind neîntemeiat nu este una suficient de convingătoare pentru constatarea acțiunii abuzive. În opinia noastră, situația de avariere a apeductului prevalează asupra altor circumstanțe, deși atitudinea Î.M. „Comunservice” Criuleni, așa cum e descrisă în Decizie, merită să fie condamnată. În căutarea problemei concurențiale, existența căreia ar fi îndreptățit implicarea Consiliului Concurenței, citim cu atenție cea mai importantă parte pentru calificarea comportamentului Î.M. „Comunservice” Criuleni (proba efectului), acestui capitol Decizia dedică jumătate de pagină, din care înțelegem că ”lezarea intereselor consumatorilor” se reduce la: ”lipsa de apă curgătoare creează incomodităţi atît pentru angajaţi, cît şi pentru clienţii „Petrom Moldova” S.A, care „efectiv nu au posibilitatea de a folosi veceul din Staţie””, iar ”limitarea concurenței” la faptul că ”stația Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. se află în dezavantaj concurenţial faţă de alte staţii de distribuție carburanți amplasate pe teritoriul or. Criuleni, care pot oferi clienţilor lor acces la blocul sanitar și condiții igienice mai bune, fiind mai puțin atractivă pentru clienții care doresc să beneficieze de o deservire calitativă din toate punctele de vedere”.

Cu referință la ”lezarea intereselor consumatorilor”

În primul rînd, este esențial de menționat, că Legea se referă la lezarea intereselor colective ale consumatorilor finali și nu la lezarea intereselor consumatorilor, care ține de domeniul altei legi – Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. Decizia nu explică ce înțelege Consiliul Concurenței prin interese colective ale consumatorilor și cum sunt delimitate de interesele consumatorilor. Nu este clar care e motivația Î.M. „Comunservice” Criuleni de a crea incomodități angajaților și  clienților Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. și în ce constă plusvaloarea obținută de Î.M. „Comunservice” Criuleni urmare a lezării interesului clientului său. Fără răspuns la aceste întrebări, constatarea expusă în Decizie e pur declarativă. Suplimentar e și confuzia – ce de fapt cumpără, în cazul dat, consumatorii, sau consumatorii se alimentează cu apă la benzinării? Nu o singură dată am fost deranjați de lipsa apei curgătoare și lipsa veceurilor amenajate la benzinăriile Republicii Moldova. Dar ar fi această problemă de competența Consiliului Concurenței? Solicităm și ne dorim rezolvarea acesteia! Instituțiile publice care au competența respectivă nu au decît să stabilească reguli de funcționare a benzinăriilor prin prizma asigurării existenței și accesibilității blocurilor sanitare și să ceară respectarea lor. Consiliul Concurenței, pe bune, are alte competențe.

Cu referință la ”limitarea concurenței”

Regulamentul privind stabilirea poziției dominante pe piața relevantă și evaluarea abuzului de poziție dominantă stabilește prioritățile de care se ghidează Consiliul Concurenței în legătură cu investigarea practicilor abuzive ale dominanților. Secțiunea 3 al Capitolului IV al Regulamentului nominalizat conține indicații exaustive referitor la calificarea încălcării în cazul refuzului de a aproviziona. Nu orice refuz a întreprinderii cu poziție dominantă constituie încălcarea legislației concurențiale. Nici una din condițiile prevăzute de Regulament, care trebuie să fie îndeplininite cumulativ pentru a proba încălcarea nu sunt examinate în Decizie. Pentru a proba încălcarea este necesar de a stabili (prima condiție) dacă produsul refuzat (apă curgătoare) de întreprinderea dominantă, care la rîndul său trebuie să activeze pe piața din aval, este un factor de producție indispensabil (nu există nici un substituent) pentru Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. în vederea intrării în concurență pe piața din aval. Cu referință la activitatea desfășurată de Î.C.S. „Petrom Moldova” prin intermediul PECO, și anume comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere, conchidem că acestă piață este situată în aval, iar piețele-furnizoare de factori de producție sunt poziționate în amonte. De notat, că Î.M. „Comunservice” Criuleni, în calitate de furnizor de apă, nu este și comerciant cu amănuntul de produse petroliere. Deci Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. nu intră în concurență pe piața din aval cu întreprinderea caria i-a refuzat aprovizionarea. Cele relatate sunt suficiente pentru a deduce că în acest caz refuzul de a aproviziona nu poate fi considerat abuz de poziție dominantă. Îndeplinirea celorlalte doua condiții, probabilitatea că refuzul să ducă la eliminarea concurenței efective și să aducă prejudicii consumatorilor, conform normei legale, nu va influența concluzia. Cu toate aceste, menționăm, că Decizia nu conține analiza structurii pieții comercializării cu amănuntul a produselor petroliere pe piața geografică relevantă. Apropo, această piață trebuia definită ca relevantă pentru investigare, dat fiind intenția autorității de a o considera afectată. De altfel cum se poate afirma că ”stația Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A. se află în dezavantaj concurenţial faţă de alte staţii de distribuție carburanți amplasate pe teritoriul or. Criuleni,…”, în situația în care nici măcar nu s-a verificat/speficiat dăcă celelate stații PECO din limitele pieței geografice sunt conectate la sistemul central de apă sau nu.Partea pozitivă e că Consiliul Concurenței a pus la evidență parametrul concurențial – „deservirea calitativă din toate puncte de vedere”, care în condițiile practicării prețurilor identice la benzinării influențează capacitatea întreprinderilor de a concura. Plenul Consiliul Concurenței a recunoscut că concurența există și pe piețe unde prețul este același, fapt negat cu desăvîrșire în unele decizii anterioare. Referitor la demonstrarea probalității ca refuzul să aducă prejudicii consumatorilor, menționăm că Regulamentul prevede modalitatea efectuării acestor investigații, pe care la fel nu o desprindem din textul Deciziei.

Concluzie

Luarea de cunoștință cu Decizia nr. APD – 28 din 08.04.2015 este însoțită de senzația că Consiliul Concurenței este avocatul Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A.. Cazul investigat nu are în substanță probleme concurențiale. Problemele descrise în Decizie sunt de competența altor organe publice, iar finalitatea soluționării conflictului ține de instanța de judecată, relațiile fiind de natură civilă.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s