Saga cooperării începe cu stângul

Publicat pe Actualizat pe

 Articol de opinie
Valentina Novac, președinte A.O. „PICON”
Subiectul articolului dat este atitudinea Consiliului Concurenței față de persoana care a informat despre probleme în sfera ajutorului de stat, precum și față de persoanele care vor avea intenția, în viitor, să informeze despre ajutoarele de stat acordate ilegal.
Cu considerarea mai multor critici aduse de către Asociația Obștească „Centrul pentru Promovarea Proprietății Intelectuale și Concurenței” (Asociația sau PICON) activității de bază a Consiliului Concurenței și a manifestării poziției conducerii față de persoanele care îndrăznesc să expună lacunele acesteia, Asociația își dă seama că nu are nici un motiv să conteze pe tratare imparțială în cazul adresării către această instituție. Dar există partea opusă abordării emoționale – întrebarea greș n-are, nu suntem la grădiniță și avem obiective care nu sunt pentru a prinde praf, iar autoritatea de concurență trebuie să muncească, fiind plătită de cetățenii acestei țări.
Mai jos descriem detaliat povestea despre informarea Consiliului Concurenței  de către PICON referitor la  ajutorul de stat presupus a fi acordat ilegal de către Banca Națională a Moldovei (BNM). După cum am comunicat anterior, PICON a solicitat Consiliului Concurenței (vezi și Scrisoarea nr. 1/CC din 25.05.2015) să se expună asupra presupunerii că ajutorul de stat a fost alocat de către BNM ilegal, adică fără a fi notificat la Consiliul Concurenței. Răspunsul primit de PICON (avizul a ajuns  la destinatar la data de 06.07.2015)  (vezi Scrisoarea nr.DJ-05/341-1239 din 24.06.2015) face referință la norma legală ce indică unde urmează să fie publicată partea dispozitivă a deciziilor Consiliului Concurenței și care reprezintă, în fond, o preluare exactă din Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012. Menționăm că textul Deciziei, despre existența căreia se interesa PICON, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.161-165 din 26.06.2015, pe când răspunsul Consiliului Concurenței este datat cu 24.06.2015. Deci, la ziua întocmirii răspunsului către PICON, deja era hotărât (de cine, de ce acum și cum?) că Decizia, adoptată referitor la acordarea ajutorului de stat de BNM, ce aștepta să fie făcută publică din noiembrie 2014, va vedea lumina în cel mai apropiat timp. Nici o călăuză pentru a facilita informarea societății la subiectul abordat.

Starea de vacuitate a fost afectată la 02.07.2015  când presa a dat zvon în țară că există o Decizie a Consiliului Concurenței prin care sprijinul acordat de către BNM este recunoscut drept ajutor de stat, iar BNM obligată să prezinte planul  de restructurare sau de lichidare a băncilor vizate. Însăși autoritatea, a publicat pe site Decizia cu pricina la 30.06.2015, găsindu-i loc printre deciziile publicate în noiembrie 2014.
Astfel, Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial la 26.06.2015, iar persoana juridică (PICON) care a informat Consiliul Concurenței conform dreptului oferit de Lege – primește cu o diferență de două zile răspunsul autorității conform căruia este direcționat abstract spre Monitorul Oficial fără a i se explica poziția Consiliului Concurenței după cum a fost solicitată. Răspunsul în scris al Consiliului Concurenței în adresa PICON numai cooperare cu societatea civilă nu este, mai degrabă un mesaj – nu deranjați, citiți Legea.
În calitate de persoană care a îndrăznit să informeze Consiliul Concurenței, PICON ia fost scris ce prevede Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012. și „indicat” să caute când a fost sau va fi publicată în Monitorul Oficial Decizia cu privire la ajutorul de stat acordat de către BNM unor bănci. În legătură cu referința la Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, de notat că ar fi fost corect (dacă s-a decis pe interior ca fie promovată anume această manieră de informare) să fie menționată și prevederea din o altă lege de capătâi pentru Consiliul Concurenței – Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 – vezi  art.65 „Adoptarea și comunicarea deciziilor” care statuează la alin. (3) „Deciziile și prescripțiile Plenului Consiliului Concurenței se publică pe pagina web a Consiliului Concurenței. Publicarea deciziilor și a prescripțiilor se face cu luarea în considerare a interesului legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor comerciale”. Conform cadrului legislativ nominalizat, textul Deciziei adoptate de Plenul Consiliului Concurenței (constatările și dispozitivul) trebuie să fie plasate pe site, iar în cazul deciziilor dedicate ajutoarelor de stat partea dispozitivă a decizilor se publică și în Monitorul Oficial. Așa ar fi fost asigurată, cel puțin, o informare corectă referitor la modul în care se fac publice deciziile Consiliului Concurenței.
Întru soluționarea unei probleme, cu siguranță, Legea trebuie consultată, dar consultată prin prisma tuturor prevederilor relevante și Consiliul Concurenței trebuie să muncească profesionist și să fie respectuos cu societatea.
Mai nou, pe site-ul Consiliului Concurenței găsim o comunicare prin care persoanele care ar deține informații despre  ajutoare de stat acordate ilegal, în vederea sesizării autorității de concurență, trebuie să completeze un Formular de plângere anume. E cazul să se știe că Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012 nu prevede existența unor acte administrative, adoptate de Plenul Consuliului Concurenței, pentru implementarea următoarelor drepturi:
  Articolul 18. Drepturile persoanelor interesate

    (1) Consiliul Concurenţei publică, inclusiv pe propria sa pagină web, informaţii cu privire la notificările primite şi deciziile de iniţiere a procedurilor de examinare şi pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţiile solicitate.
(2) Orice persoană interesată îşi poate exprima opinia cu privire la măsura de sprijin faţă de care s-a dispus iniţierea procedurii de examinare.
(3) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurenţei cu privire la un ajutor de stat presupus a fi ilegal sau un ajutor de stat presupus a fi utilizat abuziv. În cazul în care consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunţa asupra cazului pe baza informaţiilor de care dispune, Consiliul Concurenţei informează în acest sens persoanele interesate.
(4) Persoana care şi-a exprimat opinia sau care a informat Consiliul Concurenţei cu privire la un ajutor de stat presupus a fi ilegal sau presupus a fi utilizat abuziv poate cere păstrarea secretului identităţii.
(5) Orice persoană interesată poate obţine, la cerere, o copie a oricăreia dintre deciziile emise de Consiliul Concurenţei cu respectarea legislaţiei privind secretul de stat şi secretul comercial.
 
Pentru claritate: Articolul 3 „Noțiuni generale: persoană  interesată – furnizorul, iniţiatorul, beneficiarul ajutorului de stat, precum şi orice altă persoană ale cărei interese pot fi afectate prin acordarea unui ajutor de stat;
resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale – totalitatea patrimoniului,
inclusiv sub formă de mijloace financiare, ce aparţine statului, unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.”
Formularul, cu referință la care, aflăm cum se cere a fi informat Consiliul Concurenței este, de fapt anexă la  Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat aprobat de Plenul Consiliului Concurenței –  Hotărârea nr. 1 din 30 august 2013.
Evidențiem că actele care urmează a fi adoptate de Consiliul  Concurenței  în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012 sunt prevăzute expres în respectiva Lege. Necesitatea elaborării și adoptării Regulametului nominalizat mai sus se regăsește la alin.(2) al articolului 8 din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012. și nu se referă  la informarea despre ajutorul de stat presupus a fi acordat ilegal. Temei legal pentru instituirea practicii de informare a ajutoarelor de stat ilegale prin intermediul Formularului de plângere aprobat de Plenul Consililui Concurenței,  în Republica Moldova nu există.
Două concluzii s-au conturat urmare a celor întâmplate și descrise:
Prima – cooperarea Consiliului Concurenței cu societatea civilă se propune a fi una declarativă. Președintele autorității de concurență a vorbit la 02.06.2015, în cadrul lansării Raportului de activitate pentru anul 2014, despre importanța dialogului cu societatea civilă.  Fapta a rămas certată cu Vorba. Mai mult – Consiliul Concurenței pune obstacole artificiale în vederea  informării referitor la acordarea ajutoarelor de stat presupus a fi ilegale. Spre exemplu, dacă PICON sau altă persoană interesată (oare există și de cele neinteresate de cheltuiala banului public?) ar informa despre a doua tranșă de ajutor acordată de Banca Națională a Moldovei presupunând ilegalitatea acordării acestuia și solicitând poziția autorității de concurență, ar fi necesar să o facă prin completarea Formularului în cauză. N-ar fi o problemă formalizarea relațiilor cu persoanele din afara Consiliului Concurenței, dacă conținutul acestor acte ar fi fost unul relevant din punct de vedere al calității persoanei cel completează: persoana interesată- inițiator, furnizor, beneficiar sau concurentul benefiarului pot dispune de informații de care,  logic, nu dispun celelalte persoane interesate.
A doua – Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012 încurajează persoanele să se adreseze Consiliului Concurenței cu probleme ce vizează ajutoarele de stat acordate ilegal sau utilizate abuziv. La adresarea PICON autoritatea a răspuns cu un mesaj evaziv, fără valoare adăugată, fără  explicații privitor la situația concretă de care sunt îngrijorați cetățenii. Legea e scrisă pentru a fi compromisă.
În loc de epilog: deși era 02 iulie 2015 nici un răspuns în adresa PICON, la solicitarea sa din 25 mai 2015, nu venisera. Informația din presă conform căreia Consiliul Concurenței a adoptat Decizia nr.01 SS din 27 noiembrie 2015 a fost primită de PICON drept un răspuns la problema abordată în scrisoarea sa pe motiv că răspundea întocmai problemei abordate. Mai mult decît atît, PICON este sigur ca a contribuit la scoaterea Deciziei din sertarele autorității de concurență. La ce bun a servit Consiliului Concurenței întocmirea în scris unui răspuns evaziv? Era suficient să se facă o referință concretă la Decizie dacă nu se găsesc cuvinte pentru a expune poziția unei autorități cu atribuții  de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat. Acum cel puțin e clar că datorită primei acțiuni de informare referitor la ajutorul de stat presupus a fi ilegal, întreprinse de PICON, Consiliul Concurenței a ridicat zidul de apărare împotriva unor eventuale informări despre ajutoarele de stat acordate ilegal.

PICON logo_RO

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s