Europa optimizează corelarea acțiunilor în despăgubire la nivel public și privat în cazul încălcării legislației concurențiale

Publicat pe Actualizat pe

Limitării divulgării probelor incluse în dosarul unei autorități în materie de concurență îi sunt dedicate principalele modificări și completări adoptate la 3 august 2015 de către Comisia Europeană. Acestea vizează Regulamentul nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE și patru Comunicări: Accesul la Dosar, Clemența, Tranzacționarea, Cooperarea cu Curțile Naționale.
Amendarea normelor vine să asigure implementarea Directivei 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene. Directiva stabilește cadrul legal aferent reparării integrale a prejudiciului cauzat de practicile anticoncurențiale, independent de sancțiunile aplicate de autoritatea de concurență. Comisia Europeană evidențiază două obiective majore ale Directivei:
1. asigurarea posibilității acordării efective de despăgubiri persoanelor-victime și
2. optimizarea corelării acțiunilor consacrate respectării normelor concurențiale: celor private și celor ale autorității de concurență.
Modificarea și completarea Regulamentul nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE și patru Comunicări: Accesul la Dosar, Clemența, Tranzacționarea, Cooperarea cu Curțile Naționale sunt realizate pentru atingerea obiectivului ce ține de relația public-privat și protejarea informațiilor obținute pe parcursul investigației. Astfel, în cazul intentării unei acțiuni în despăgubire, pentru a nu descuraja întreprinderile să coopereze cu autoritatea de concurență, instanța de judecată nu poate dispune divulgarea informațiilor obținute din declarațiile de clemență și propunerile de încheiere a tranzacțiilor în cazul deconspirării cartelului secret. Totodată instanțele naționale de judecată pot dispune utilizarea unor categorii de informații – probe numai după finisarea investigației asupra cazului prin adoptarea deciziei sau în alt mod.
Statele europene trebuie să fie pregătite pentru implementarea Directivei începând cu 26 decembrie 2016. Consultările publice asupra amendamentelor propuse de Comisia Europeana întru subordonarea actelor nominalizate Directivei în cauză au durat din 17.12.2014 până la 25.03 2015. Răspunsurile părților interesate la apelul făcut de Comisie sunt publicate, iar modificările și completările propriu zise aici:
– REGULAMENTUL (UE) 2015/1348 AL COMISIEI din 3 august 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE
– COMUNICAREA COMISIEI Modificări aduse Comunicării Comisiei privind regulile de acces la dosarul Comisiei în cauzele în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, articolelor 53, 54 și 57 din Acordul SEE și Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2015/C 256/03)
– COMUNICAREA COMISIEI Modificări aduse Comunicării Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (2015/C 256/01) —http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.256.01.0001.01.ENG
– COMUNICAREA COMISIEI Modificări aduse Comunicării Comisiei privind desfășurarea procedurilor de tranzacție în vederea adoptării de decizii în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazurile privind cartelurile (2015/C 256/02)
– COMUNICAREA COMISIEI Modificări aduse Comunicării Comisiei privind cooperarea dintre Comisie și instanțele statelor membre ale Uniunii Europene în aplicarea articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (2015/C 256/04) 
Sursa: Comisia Europeană
PICON explica
Art.79 din  Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în continuare Lege) prevede posibilitatea reparării prejudiciului cauzat prin practici anticoncurențiale (Vezi Practici anticoncurențiale) Articolul vizat conține norme importante care formeaza baza legală pentru aplicativitatea Legii la nivel privat. Pentru a contribui la impementarea acestora este nevoie, în primul rând, de a prelua în ansamblu conceptul și mecanismul gândit și adoptat de Comisia Europeană. Pe de o parte, Consiliul Concurenței, conform Legii, trebuie să divulge informațiile obținute în procesul investigației cu prudență maximă, pe de altă parte grație acestor informații victimile pot să-și realizeze dreptul oferit de Lege. Nu e de loc simplu. Este una din cele mai complexe și delicate sarcini careia urmează să-i facă față Consiliul Concurenței. De felul în care va propune de a fi exercitată, dar și de realizarea propriu-zisă depinde eficiența investigațiilor, edificarea cooperării cu întreprinderile (în cadrul clemenței, iar ulterior și încheierii tranzacțiilor cu întreprinderile paricipante la cartel dur), dar și asigurarea posibilității victimei de a dispune de informații relevante acțiunii în despăgubire.
Despre alte probleme – obstacole legate de repararea prejudiciului cauzat prin practici anticoncurențiale interzise accesați: www.valentinanovac.com/Respectarea normelor de concurență la nivel privat.
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s