Către Consiliul Concurenței: Suntem în căutarea unui Rezumat și a unui strop de claritate

Publicat pe Actualizat pe

Prin intermediul acestei postări, Asociația Obștească „PICON” atrage atenția Consiliului Concurenței privind necesitatea publicării pe pagina sa web a Rezumatului cazului aferent investigației încălcării legislației concurențiale, inițiate prin Dispoziția Consiliul Administrativ al ANPC nr. 52 din 24.08.2011 și suspendate recent pe motiv de acceptare a angajamentelor propuse de Î.M.„Orange Moldova„ S.A. La comunicatul Consiliului Concurenței care invită persoanele interesate să prezinte observații cu privire la angajamentele propuse până la 3 octombrie 2015, sunt atașate angajamentele propriu-zise și nici o referință la publicarea Rezumatului cazului. Obligativitatea publicării Rezumatului este prevăzută la pct. 36 al secțiunii 5 „Test de piață” din Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 22.01.2015. În continuare, pct. 38 al aceluiași Regulament explică clar cum și de ce e nevoie de această publicație — „Rezumatul cazului trebuie să fie întocmit astfel încît să permită terților să înțeleagă elementele esențiale ale angajamentelor și modul în care acestea sînt destinate pentru a răspunde îngrijorărilor indentificate de Consiliul Concurenței”.

PICON explica

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi, (elaborat și adoptat în temeiul art.41, alin.(1) lit.c) și art.46, alin.(6). lit.(f) din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012), a intrat în vigoare la 20 februarie 2015 (data publicarii în Monitorul Oficial). Cu această publicare, Consiliul Concurenței dispune de suport legal pentru acordarea de forță juridică angajamentelor propuse de întreprinderi în cazul practicilor anticoncurențiale prin emiterea deciziilor respective fără a finaliza investigația, fără a constata, încălcarea (aplica sancțiunea) sau lipsa încălcării. Începând cu 20 februarie 2015 exercitarea atribuțiilor Consiliului Concurenței va fi în strânsă legătură optarea profesionistă în favoarea finisării investigației și sancționării încălcării sau în favoarea acceptării angajamentelor întreprinderilor consacrate eliminării rapide a problemelor de ordin concurențial identificate de autoritate. Menționăm, că angajamentele propuse de Î.M.„Orange Moldova„ S.A. vor rămâne în istoria implementării legislației concurențiale drept primele angajamente formulate și înaintate autorității de concurență din Republica Moldova în vederea stingerii îngrijorărilor exprimate de Consiliul Concurenței în Raportul de investigație asupra cazului transmis Î.M.„Orange Moldova„ S.A. cu scrisoarea APD-06/187-774 din 09.06.2014.
În altă ordine de idei, întreprinderile, conform art. 59 din Legea Concurenței nr.183 din 11. 07.2012 au la dispoziție maximum 30 de zile lucrătoare pentru prezentarea observațiilor asupra Raportului de investigație (cu drept de prelungire de o singură dată cu încă 30 zile lucrătoare în baza unei cereri întemeiate) — deci observațiile Î.M. „Orange Moldova” S.A.asupra Raportului de investigație (transmis de către Consiliul Concurenței la 09.06.2014) urmau să fie puse la dispoziția autorității de concurență cu respectarea acestui termen legal. Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi a intrat în vigoare la 20 februarie 2015 — deci observațiile nu puteau fi consumate de prezentarea angajamentelor pe simplu motiv că normele legale se pun în aplicare cu începere din 1 ianuare 2015 (vezi art.93 din Lege). Conform art. 59, alin. (6) din Lege „Raportul de investigație”, împreună cu observațiile prezentate de părți și materialele întregului dosar al cauzei, se predă de raportor secretariatului Plenului Consiliului Concurenței. Cu considerarea normelor legale, dar și situației legate de faptul că Raportul asupra investigației a fost finalizat în vara anului 2014, întru evitarea prezentării confuze a activității Consiliului Concurenței, deducerea unor concluzii eronate, dar și în scopul diseminării cunoștințelor în materie de procedură în cazul înaintării propunerilor de angajamente de către întreprinderi, ar fi utilă și corectă informarea societății, cel puțin, referitor la motivul reținerii examinării dosarului de către Plenul Consiliului Concurenței și adoptării unei decizii de încetare a investigației din cauza lipsei probelor sau de constatare a încălcării Legii.
Actualizat pe 17 septembrie 2015
P.S.: A. O. „PICON” informează că Rezumatul dat în căutare a fost publicat de către Consiliul Concurenței pe data de 16 septembrie 2015, ca anexă a comunicatului autorității  din 2 septembrie curent cu privire la subiectul discutat mai sus. 
 Astfel Consiliul Concurenței formal s-a conformat cerințelor prevăzute de Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi. La prima vedere, însă, se conturează mai multe rezerve față de acest Rezumat: cele legate de prezentare sunt evidente, iar cele aferente conținutului rătăcescc într-o expunere mult sumară. De menționat că unele probleme de ordin concurențial identificate de autoritate (numite în Rezumat irelevant: „semne”) nu-și regăsesc rezolvări în angajamentele propuse de Î.M.„Orange Moldova” S.A.

Detalii vor urma.

Publicitate

Un gând despre „Către Consiliul Concurenței: Suntem în căutarea unui Rezumat și a unui strop de claritate

    […] 22 ianuarie 2015. Pentru o expunere clară, drept exemplu va servi a doua decizie (despre prima, accesați acest link) a Plenului Consiliului Concurenței de a iniția discuții asupra angajamentelor propuse de […]

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s