Orientări întru elaborarea versiunilor publice a deciziilor antitrust și privind concentrările economice

Publicat pe Actualizat pe


Logo CE si PICONComisia Europeană a publicat orientările pentru elaborarea versiunilor publice a deciziilor asupra cauzelor antitrust și orientările pentru elaborarea versiunilor publice a deciziilor ce vizează concentrările economice. Respectivele orientări sunt consacrate angajamentului Comisiei de a face publice deciziile sale, asigurând cât mai posibil transparența acestora, odată cu respectarea dreptului întreprinderilor la protecția informațiilor confidențiale.
Actele menționate sunt întemeiate de prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, Regulamentul Consiliului nr. 1/2003, Regulamentul Consiliului nr 139/2004, precum și de jurisprudența în domeniu. Astfel în conformitate cu ultima, informația este protejată împotriva divulgării către public, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele trei condiții:

  1. informația este cunoscută doar de un număr limitat de persoane,
  2. divulgarea informației este de natură să provoace prejudicii grave persoanei care a furnizat-o sau unor terți și
  3. interesele care ar putea fi lezate prin divulgare, merită să fie protejate în mod obiectiv.
Orientările conțin răspunsuri concrete la o serie de întrebări cum ar fi:
  • Ce fel de informații pot fi considerate de întreprinderi ca fiind confidențiale?
  • În ce mod întreprinderile solicită calificarea informației drept confidențială?
  • Cum redactează Comisia din proprie inițiativă versiunea pubică a deciziilor?
  • Ce proceduri urmează a fi respectate în contextul publicării deciziilor antitrust și privind concentrările economice?
Surse: www.ec.europa.eu/competition/antritrust
www.ec.europa.eu/competition/mergers
PICON explica
Deciziile autorității de concurență, dat fiind problemele pieței ce urmează să fie rezolvate prin intermediul acestora, de regulă, conțin informații ce reprezintă secrete comerciale sau /și alte informații confidențiale. Pregătirea actelor respective pentru publicare poate fi, în funcție de volumul și calitatea informațiilor, un exercițiu suficient de complex, pe alocuri anevois. Efectul de la publicarea deciziilor autorității de concurență nu se resimte în cazul manifestării excesului de zel la ”curătarea secretelor”. Societatea, în special, participanții la piața, așteaptă mesaje clare, probate și argumentate.Totodată autoritatea are misiunea de a se îngriji ca să nu fie lezate interesele întreprinderilor vizate prin publicarea informațiilor confidențiale.
În Republica Moldova, Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012 (art.65) stipulează cerința de a publica deciziile Consiliului Concurenței pe pagina web cu considerarea interesului legitim a întreprinderilor în protejarea informației confidențiale. Art.65 din Lege expune criteriile pentru acceptarea cererilor referitoare la tratamentul confidențial al informațiilor. Careva îndrumări practice care ar contribui la convergența înțelegerii prevederilor menționate de către întreprinderi și autoritate, în contextul pregătirii deciziilor Consiliului Concurenței pentru publicare, la moment, nu sunt.
 
 
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s