Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței

Publicat pe Actualizat pe

(partea a doua, prima parte o găsiți aici)
Valentina Novac,
președinte A.O. „PICON”
Ce fel de decizii anticoncurențiale luate de întreprinderi în cadrul asociațiilor sunt considerate exceptate de la răspundere conform Legii concurenței?

bsl023

Este important de înțeles că pentru a fi exceptate de la interdicția generală (art.5 din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012) mai întâi e nevoie ca decizia asociației de întreprinderi să fie una anticoncurențială. Despre acest fapt asociația, care este subiect a unei investigații desfășurate de Consiliul Concurenței, află din raportul de investigație. Raportul dat este un act întocmit de Consiliul Concurenței pe marginea investigației și denotă finalizarea respectivei. Cerințele față de raportul de investigație sunt prevăzute în Lege (art.59). Dacă în raport se va regăsi concluzia, că decizia asociației de întreprinderi este anticoncurențială, asociația vizată are dreptul să se apere împotriva pretențiilor înaintate de Consiliul Concurenței, prezentând observații scrise în temeiul legal și fapte pertinente. În cazul când asociația de întreprinderi este de acord cu concluzia privind caracterul anticoncurențial al deciziei sale, însă consideră că efectul pozitiv ce decurge din realizarea deciziei prevalează asupra celui negativ, îndeplinind, în acest sens, condițiile expuse la art.6 din Legea Concurenței, decizia care este  obiectul investigației poate beneficia de exceptare de la aplicarea regulei de interdicție. Sarcina de a proba faptul că decizia asociației fiind anticoncurențială face totuși obiectul unei exceptări în baza art.6 din Lege îi revine asociației de întreprinderi. Legea Concurenței prevede două forme în care asociațiile de întreprinderi por să dovedească că decizia anticoncurențială beneficiază de exceptare: individuală și pe categorii.
Forma individuală este accesibilă oricărei asociații de întreprinderi și constă în demonstrarea că decizia considerată anticoncurențială îndeplinește cumulativ următoarele condiții: „a) contribuie la îmbunătățirea producerii sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic; b) asigură consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut; c) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea obiectivelor menționate la lit a) și b); d) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză„. Pentru a evalua dacă decizia asociației de întreprinderi satisface acestor condiții este necesar de a cunoaște cadrul de evaluare expus la secțiunea 3 al capitolului III din Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale sau capitolul V al Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale. Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie, în acest context, în funcție de raporturile concurențiale dintre întreprinderi-membre ale asociației sau însăși asociațiile de întreprinderi, face referință la Regulamentele citate mai sus.

Prevederile Regulamentelor conțin norme consacrate dovedirii îndeplinirii fiecărei condiții.
Exceptarea pe categorii este accesibilă doar:
 • deciziilor asociațiilor de întreprinderi-concurente care în esență vor reprezenta acorduri anticoncurențiale de specializare (unilaterală, reciprocă sau acorduri de producție în comun) când cota cumulată a părților nu depășește 20% din piața relevantă;
 • deciziilor asociațiilor de întreprinderi-concurente care în esență vor reprezenta acorduri anticoncurențiale de cercetare și dezvoltare când cota cumulată a părților nu depășește 25% din piața relevantă;
 • deciziilor asociațiilor de întreprinderi-concurente care în esență vor reprezenta acorduri anticoncurențiale de transfer de tehnologie când cota cumulată a părților nu depășește 20% pe piețele relevante afectate ale produsului și ale tehnologiei;
 • deciziilor asociațiilor de întreprinderi – neconcurente care în esență vor reprezenta acorduri anticoncurențiale de transfer de tehnologie când cota deținută de fiecare dintre părți pe piețele relevante afectate ale tehnologiei și ale produsului nu depășește 30%;
 • deciziilor asociațiilor de întreprinderi, ce activează pe piețe raportate vertical și în esență vor reprezenta acorduri verticale anticoncurențiale când cota de piață a furnizorului cât și cea a cumpărătorului nu depășește 30% din piața relevantă.
Nu beneficiază de exceptare deciziile anticoncurențiale ale asociațiilor nominalizate ante care au ca obiect restricții grave ce limitează concurența. Regulamentele[1] menționate prevăd respectivele restricții, fiind expuse în funcție de categoria din care face parte acordul (decizia asociației). Astfel asociațiile de întreprinderi care prezintă suficiente probe referitor la încadrarea deciziei anticoncurențiale în una din categoriile prevăzute de Regulamente, la îndeplinirea condițiilor ce țin de mărimea cotei de piață și celor ce vizează obiectul acesteia, pot beneficia de exceptare pe categorii, fără a fi nevoite să demonstreze efectul benefic al acestora.
De reținut, că deciziile asociațiilor de întreprinderi care sunt acorduri anticoncurențiale de tip cartel dur nu beneficiază de exceptare de la interdicție în nici o formă și sunt pasibile sancționării conform Legii.
În concluzie:
 1. antrenarea în carteluri dure va fi sancționată în orice caz;
 2. deciziile anticoncurențiale ale asociațiilor pot fi obiect al exceptării de la regula generală de interdicție dacă satisfac condițiilor prevăzute la art.6 din Legea Concurenței;
 3. întreprinderile membre ale asociației și asociația propriu-zisă trebuie să cunoască linia roșie peste care este riscant de a trece: cota de piața și calitatea restricțiilor aduse concurenței sunt indicatori siguri monitorizarea cărora vor ajuta la evitarea creării problemelor de ordin concurențial și, respectiv, suportarea consecințelor acestora.
Va urma cu:
Cum se calculează și cine va plăti amenda aplicată unei asociații de întreprinderi?
______________________________
[1] Regulamentele – Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale, Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale, Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie, au fost adoptate de Plenul Consiliului Concurenței la 30 august 2013 prin Hotărările 14, 13, 15, respectiv și pot fi accesate aici.
Publicitate

Un gând despre „Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței

  […] A doua parte aici: Asociația de întreprinderi – subiect al Legii Concurenței //2 […]

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s