Marca „inutilitate pentru societate”

Publicat pe Actualizat pe

Disputa – cine trebuie să soluționeze cauzele de concurență neloială[1] în Republica Moldova, autoritatea de concurență sau instanța de judecată, este una dintre cele mai necesare de inițiat, de rând cu alte teme importante, dar incerte, grație existenței justificate ale unor abordări diferite. Vom expune, mai târziu, opinia noastră și asupra respectivelor. Acum, însă, vom reflecta asupra  Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr.CN-28 din 3 iunie 2016, adoptată asupra unei cauze de concurență neloială cu implicarea dreptului exclusiv asupra mărcii. Doi concurenți – producători importanți de zahăr din Republica Moldova „Sudzucker-Moldova” S.A.,  titularul mărcii
și  „Moldova zahăr” S.R.L. care a rămas fără semn protejat 3w–  sunt „eroii„ litigiului, rolul de arbitru fiind asumat de Consiliul Concurenței. Plângerea a fost depusă de ”Sudzucker-Moldova„ S.A care a învinuit  „Moldova zahăr” S.R.L. de comportament neloial prin folosirea ilegală a logo-ului asemănător cu marca protejată titular al căreia este.

Pornim de la următoarele norme legale, statuate în Legea Concurenței, necesare de urmat la inițierea și instrumentarea unui caz obiectul căruia este acțiunea de concurență neloială:
 1. Concurența neloială – orice acțiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară uzanțelor oneste în activitatea economică;
 2. Întreprinderilor li se interzice să realizeze acțiuni de concurență neloială;
 3. Consiliul Concurenței va investiga doar anumite acțiuni de concurență neloială: discreditarea concurenților, instigarea la rezilierea contractului cu concurentul,obținerea și/sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului, deturnarea clientelei concurentului, confuzia;
 4. Procedura de examinare preliminară, anterioară investigarii propriu-zise, începe doar dacă este înaintată o plângere de către întreprinderea ale cărei interese au fost lezate și această plângere este depusă la Consiliul Concurenței în termen de șase luni de la data care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre realizarea presupuselor acțiuni de concurență neloială de către o altă întreprindere. Plângerea trebuie să conțină informații în conformitate cu Formularul de plângere;
 5. Expirarea termenului de 6 luni constituie temei de refuz de către Consiliul Concurenței de a examina plângerea, dar nu constituie un impediment pentru adresarea în instanța de judecată în cadrul termenului general de prescripție;
 6. În urma investigării cazurilor de concurență neloială Consiliul Concurenței adoptă o decizie privind constatarea acțiunii de concurență neloială sau privind lipsa acesteia.
Ținând cont de fapul, că acțiunea constatată drept concurență neloială conform recentei Decizii adoptate de Plenul Consiliul Concurenței la 3 iunie 2016, nr. CN-28 este calificată prin prisma art.19 („Confuzia„), alin. (1), lit. a) din Legea Concurenței, considerăm oportun de a expune exact prevederile respective:
„Sunt interzise orice acțiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie  cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizată prin:
 1. Folosirea ilegală integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă a unui desen sau model industrial sau altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere;”
Decizia Plenului Coniliului Concurenței nr.CN-28 din 3 iunie 2016 ( în continuare numită Decizie)  își are începutul la plângerea depusă de ”Sudzucker-Moldova„ S.A., la data de 10.11.2015. privind presupusele acțiuni de concurență neloială realizate de „Moldova zahăr„ S.R.L.  Prin Dispoziția sa nr.38 din 17.12.2015, Plenul Consiliului Concurenței a inițiat investigația urmare a căreia a fost constatat că „Moldova zahăr„ S.R.L. a încălcat prevederile art.19 alin. (1), lit. a) din Legea Concurenței „prin folosirea parțială a mărcii cu nr.23458 ce aparține întreprinderii ”Sudzucker-Moldova„ S.A.. Dispozitivul Deciziei conține și norme imperative privind retragerea de pe piață a articolelor „Moldova zahăr” S.R.L. „cu logo-ul asemănător cu marca deținută de întreprinderea „Sudzucker-Moldova” S.A. până la data de 01.09.2016., precum și sancționarea „Moldova zahăr” S.R.L. cu o amendă de 56070 lei 10 bani.
De menționat, că Decizia nu conține nici o informație care ar proba existența pe piața Republicii Moldova a unor articole produse de „Moldova Zahăr” S.R.L. „cu logo-ul asemănător cu marca deținută de întreprinderea „Sudzucker-Moldova” S.A. Mai mult decât atât Decizia fiind expusă pe 13 file, (1 filă – dispozitivul), doar o singură filă este dedicată problemei de concurență neloială cu urmări pentru „Moldova zahăr” S.R.L.. Concluzia privind existența acțiunii de concurență neloială a fost făcută în temeiul deținerii de către „Sudzucker-Moldova” S.A. a certificatului de înregistrare a mărcii figurative (Zahăr și Zahăr Cristal) nr.23458 din 02.09.2012, eliberat de AGEPI prin care a fost obținută protecția mărcii respective pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani. În ceea ce privește utilizarea ilegală a acesteia de către „Moldova Zahăr” S.R.L., Decizia se rezumă la declararea că întreprinderea dată o face prin utilizarea parțială a unei marcii figurative (Polski Cukier), înregistrată cu numărul 008778466 din 28.06.2010 de către OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), titularul căreia este compania sa-mamă din Polonia fapt ce-i acordă protecție la nivelul statelor europene, nu și pe teritorilul Republicii Moldova, dar care este asemănătoare, de natură să creeze confuzie, cu marca-aproape geamănă a „Sudzucker-Moldova” S.A. ce are protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, în cazul dat – folosirea ilegală este egalată cu încălcarea unui drept protejat asupra mărcii. Câteva argumente dau peste cap corectitudinea investigației, concluziei și calificării legale din Decizie.
 • Primul decurge din răspunsul la întrebarea dacă constatarea folosirii ilegale a unei mărci protejate prin înregistrare de către organul abilitat (AGEPI) ține de competența Consiliului Concurenței. Cel puțin Legea Concurenței nu investește cu acest drept autoritatea de concurență din Republica Moldova. În schimb legea specială – Legea nr.38 din 29.08.2008 privind protecția mărcilor indică expres că stabilirea încălcării dreptului exclusiv este de competența instanțelor judecătorești, iar inițierea acțiunii este un drept al titilarului mărcii. Art.67 al aceleași Legi conține o listă de informații necesare de studiat pentu a conchide dacă este încălcat un drept asupra mărcii. Spre exemplu, instanța judecătorească va avea nevoie de informații privind originea și rețelele de distribuție a produselor care încalcă un drept. Probele ce atestă folosirea ilegală sunt de bază pentru constatarea încălcării unui drept asupra mărcii. Evidențiem, că această Decizie nu este unica prin care Consiliul Concurenței substituie instanța, asumandu-și dreptul de a constata daca este sau nu folosit ilegal un drept protejat.
 • Dacă e să presupunem, că Consiliul Concurenței ar dispune de dreptul de a stabili folosirea ilegală a unui drept protejat (așa cum și-a atribuit-o) ar fi trebuit să analizeze și să reflecte în Decizie starea de lucruri ce ar permite de a face concluzii. Decizia este una sterilă în acest sens.
 • Decizia face referință la Hotărîrea Curții de Apel din 05.03.2015 și Decizia Curții Supreme de Justiție din 22.07.2015, studierea cărora permite construirea unei următoare linii: „Sudzucker-Moldova” S.A. a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii în cauză la data de 3 martie 2011; marca companiei-mamă „Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. (Polonia) a întreprinderii „Moldova Zahăr” S.R.L. 4wavea deja protecție pe teritoriul statelor europene (înregistrată cu numărul 008778466 din 28.06.2010 de către OMPI); la începutul anului 2011, și anume la 21 ianuarie, „Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. s-a lansat pe piaţa Republici Moldova prin intermediul companiei Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a cărui unic fondator este ca rezultat al achiziţionării fabricii de zahăr din Cupcini.
La distanta de mai puțin de două luni de la intrarea concurentului pe piață un alt concurent depune cerere la AGEPI prin care solicită acordarea dreptului exclusiv asupra mărcii, care va fi ulterior considerată de Consiliul Concuenței de natură să provoace confuzie la utilizare. Nici cu cele mai mari rezerve nu e posibil să raportez această istorie ca fiind uzanță onestă.
„Sudzucker-Moldova” S.A. devine titularul unei mărci asemănătoare de natură să creeze confuzie cu marca „Kraiova Spolka Cukrova” S.A. (Polonia) din 02.09.2012.
Sudzucker este concurentul companiei poloneze pe piața europeană a fabricării și comercializării zahărului, deci este discutabil faptul că nu cunoștea despre semnele distinctive, ce reprezintă produsul-concurent al concurentului său.  Marca este istrument concurențial recunoscut în lumea businessului. Iar acțiunile legalizate ale „Sudzucker-Moldova” S.A. a lipsit de acest instrument concurentul său exact la intrarea acestuia pe piața Republicii Moldova.
 • Aspectele legate de intrarea pe piață, folosirea mărcii în calitate de instrument concurențial nu se regăsesc în
 • Care este acțiunea de concurență neloială reclamată de „Sudzucker-Moldova” S.A.? Din Decizie – „Sudzucker-Moldova” S.A. susține că „Moldova Zahăr” S.R.L.  folosește ilegal logo-ul 3wcare este asemănător cu marca comercială a întreprinderii „Sudzucker-Moldova” S.A..

 • Decizia nu face referință la date concrete care ar indica la perioada în care are loc folosirea ilegală a mărcii, fapt ce provoacă suspiciuni asupra legalității inițierii acestei investigații prin prizma respectării termenului de șase luni prevăzut în Legea Concurenței.
Instrumentarea cazurilor de concurență neloială cu implicarea unui drept exclusiv asupra proprietății intelectuale este suficient de dificilă,  dar asta nu înseamnă că soluțiile propuse de Consiliul Concurenței urmează să fie de o calitate ce contribuie la distinctivitatea autorității  prin marca „inutilitate pentru societate”. Să nu uitam că investigațiile sunt plătite din bugetul de stat, deci proviniența sursei este banul public.
Scris de Valentina Novac
[1] altceva decât acțiuni de limitare a concurenței care se realizează prin acorduri anticoncurențiale și abuzuri de poziție dominantă sau de putere administrativă din partea autorităților publice
Publicitate

Un gând despre „Marca „inutilitate pentru societate”

  Alex a spus:
  22 iunie 2016 la 9:18

  Se cheltuie mult din bugetul de stat pentru a satisface nevoile CCRM (sediu de lux, mașini scumpe, deplasari, prime etc.), însă calitatea deciziilor „înaltului” Plen al autorității nominalizate supra lasă de dorit. La școală cu toții.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s