Comerțul electronic vs comerțul tradițional

Publicat pe Actualizat pe

Comerțul tradițional cedează tot mai mult teren în favoarea comerțului electronic. Business Insider prezintă la începutul lunii mai 2017 opinia miliardarului Warren Buffett, conform căreia în viitorii 10 ani retail-ul tradițional va ComertElectronicdispărea (sau cel puțin se va modific substanțial) fiind înlocuit de comerțul electronic. Opinie ”argumentată” si prin decizia sa de a se retrage din afacerile retail, vînzînd în februarie 2017 acțiunile sale în Wallmart în valoare de circa 900 mln USD.

Actualmente, comerțul electronic cu mărfuri atît fizice (bunuri de larg consum), cât și cu conținut digital se dezvoltă cu pași vertiginoși. Una din preocupările de bază, care apare în legătură cu această dezvoltare ține de respectarea legislației concurențiale.

Printr-un comunicat de presă  Comisia Europeană anunță la 10 mai 2017 publicarea raportului final privind ancheta din sectorul comerțului electronic. Obiectivul acestei anchete sectoriale a fost de a permite Comisiei să identifice eventuale aspecte problematice în materie de concurență pe piețele europene ale comerțului electronic.

Comisia a inițiat ancheta în sectorul comerțului electronic în mai 2015, în cadrul Strategiei privind piața unică digitală. În cursul anchetei, Comisia a colectat informații  de la aproape 1 900 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în comerțul electronic de bunuri de consum și de conținut digital și a analizat aproximativ 8 000 de contracte de distribuție și de acordare de licențe.

Comisia a publicat, în martie 2016, constatările inițiale privind blocarea geografică (geoblocarea)  a conținutului digital într-un document de analiză, iar în septembrie 2016 raportul preliminar, în care își prezintă constatările inițiale.

O interpretare coerentă a normelor UE în materie de concurență în ceea ce privește practicile legate de comerțul electronic este esențială pentru întreprinderi atunci când acestea își elaborează strategiile de distribuție în UE. Pentru a realiza această coerență, Comisia va extinde, pe baza constatărilor anchetei sectoriale, dialogul cu autoritățile naționale din domeniul concurenței în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței cu privire la măsurile de punere în aplicare a regulilor în sectorul comerțului electronic.

Principalele constatări ale raportului

Constatările raportului sunt divizate în două categorii — cele ce țin de comerțul electronic cu bunuri fizice de larg consum și celor cu conținut digital.

Bunurile de consum

Raportul confirmă faptul că dezvoltarea comerțului electronic din ultimul deceniu și, în special, transparența prețurilor practicate online și concurența la nivelul acestora, au avut un impact semnificativ asupra strategiilor de distribuție ale societăților și asupra comportamentului consumatorilor. Rezultatele finale ale anchetei sectoriale evidențiază următoarele tendințe ale pieței:

  • În ultimii zece ani, o mare parte din producători au decis să își vândă produsele în mod direct consumatorilor, prin intermediul propriilor magazine on-line de vânzare cu amănuntul, intrând astfel din ce în ce mai mult în concurență cu distribuitorii lor.
  • Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a sistemelor de distribuție selectivă, în care produsele pot fi vândute doar de vânzători autorizați preselectați, le permite producătorilor să își controleze mai bine rețelele de distribuție, în special în ceea ce privește calitatea distribuției, dar și în ceea ce privește prețurile practicate.
  • Utilizarea sporită a restricțiilor contractuale pentru a controla mai bine distribuția produselor. În funcție de modelul și de strategia de afaceri, aceste restricții se pot prezenta sub diverse forme, de exemplu, restricții legate de stabilirea prețurilor, interzicerea accesului pe piață (pe platforme), restricții privind utilizarea instrumentelor de comparare a prețurilor și excluderea din rețelele de distribuție a actorilor care își desfășoară activitatea doar online.

Unele dintre aceste practici pot fi justificate, de exemplu atunci când vizează sporirea calității distribuției unui produs. Însă altele îi pot împiedica în mod nejustificat pe consumatori să beneficieze de o paletă mai largă de produse și de prețuri mai mici în cadrul comerțului electronic, ceea ce justifică măsurile luate de Comisie pentru asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență.

Preocupările Comisiei și a autorilor raportului țin mai mult de asigurarea echității dintre actorii implicați în comerțul electronic și cei din comerțul tradițional. Trec mai puțin observate aspectele ce țin de concurența in cadrul comerțului electronic propriu zis, care, inevitabil va crește și va aduce beneficii suplimentare consumatorilor.

Conținutul digital

Rezultatele anchetei sectoriale confirmă faptul că pentru furnizorii de conținut digital este esențial ca titularii de drepturi de autor să le pună la dispoziție licențe de utilizare, acest lucru fiind și un factor determinant al nivelului concurenței de pe piață.

Raportul atrage atenția asupra anumitor practici de acordare a licențelor care ar complica apariția unor noi modele de afaceri și servicii online. Orice evaluare a acestor practici de acordare a licențelor în conformitate cu normele UE în materie de concurență trebuie, totuși, să ia în considerare caracteristicile industriei conținutului digital.

Una dintre principalele concluzii ale anchetei sectoriale este că aproape 60 % din furnizorii de conținut digital care au participat la anchetă au convenit prin contract cu titularii de drepturi să recurgă la geoblocare.

Furnizorii de conținut digital pot recurge la geoblocare din motive justificate în mod obiectiv, de exemplu pentru a conveni asupra chestiunilor legate de TVA sau pentru a respecta anumite dispoziții juridice de interes public. Comisia a propus deja acte legislative ale căror scop este să garanteze faptul că acei consumatori care doresc să achiziționeze produse și servicii dintr­o altă țară din UE, fie online, fie în persoană, să nu fie discriminați nici într-un fel  în materie de prețuri, condiții de vânzare sau de plată, cu excepția cazurilor în care acest lucru se justifică în mod obiectiv dintr-un motiv specific. De asemenea, Comisia a prezentat propuneri referitoare la modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, în special pentru a spori accesul la conținut audiovizual online la nivel transfrontalier, dar ținând seama, în același timp, de rolul important pe care îl deține exploatarea teritorială a conținutului audiovizual în modelul de finanțare a sectorului audiovizual european. Ambele propuneri sunt în prezent în curs de negociere cu Parlamentul European și Consiliul Europei.

PICON comentează

Comerțul electronic se dezvoltă și în Repubica Moldova. Numărul operatorilor care practică comerțul on-line crește. Presiunea concurențială exercitată de către comerțul on-line asupra comerțului tradițional este tot mai accentuată. Deoarece cadrul normativ necesar funcționării domeniului nu a fost elaborat exhaustiv cu anticipare, problemele de diferită natură vor apărea continuu. Rezolvarea lor, de obicei, are loc prin întreprinderea unor măsuri administrative.

Menționăm, că măsurile necesare ar trebui să fie întreprinse doar în urma unui studiu profesionist al problematicii și al piețelor respective, precum și al impactului acestor măsuri asupra funcționării eficiente a piețelor supuse intervenției din partea statului. De altfel eșecurile pieței (incapacitatea pieței de a rezolva problemele prin mecanismele proprii) în loc să fie combătute, vor fi dinamizate  de măsurile pripite ale factorilor de decizie responsabili.

Informație pregătită de Ștefan Novac 

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s