Amendă de peste 60 mln pentru cartelul importatorilor de banane pe piața europeană

Publicat pe Actualizat pe

dtct Bananas  PHOTOGRAPH BY DANIEL JONES 2005  TELEPHONE: 07815 853503
Sursă foto simbol: telegraph.co.uk. Fotografie de: DANIEL JONES. 2005
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea Curții din 24 iunie 2015) a susținut constatările și concluziile Comisiei Europene referitor la sancționarea unuia dintre membrii cartelului pe piața europeană a bananelor din anii 2000-2002. Prin Decizia sa din 2008 Comisia Europeană a amendat cu peste 60 mln euro întreprinderile participante la cartelul „bananelor”. Încălcarea normelor concurențiale teritorial a vizat opt state a Uniunii Europene: Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Austria și Suedia.
Deconspirarea cartelului de către Comisie a pornit de la probele oferite de Chiquita despre înțelegerea secretă dintre Chiquita, Dole și Weichert privind vânzarea de banane, fapt pentru care prima a beneficiat de imunitate la amendă în baza prevederilor Comunicării privind clemența. După au urmat inspecțiile inopinate și investigarea propriu-zisă. Comisia a constatat implicarea întreprinderilor importatoare și distribuitoare de banane într‑o practică concertată de coordonare a prețurilor de referință pentru bananele comercializate în Europa de Nord în anii 2000- 2002. În speță, întreprinderile în cauză, în fiecare zi de joi, stabileau împreună și comunicau clienților prețurile de referință la banane pentru săptămână viitoare. Anterior stabilirii prețurilor aveau loc discuții telefonice între Chiquita și Dole,  Dole și Weichert dedicate evoluției prețurilor, menținerii, scăderii sau majorării acestora. Comisia, în baza probelor, a concluzionat că respectivele comunicări de stabilire anticipată a prețurilor au potențial de influențare a prețurilor pentru consumatori și constituie o practică concertată obiectul căreea este restrângerea concurenței. Respectiv încălcării, cu considerarea acordarii imunității întreprinderii Chiquita, Comisia a sancționat Dole și Weichert, dar și întreprinderea-mamă a Weichert: Fresh Del Monte Produce.

Decizia Comisiei Europene privind cazul înțelegerii de cartel pe piața europeană de banane a ajuns în vizorul Curții de Justiție dat fiind nemulțumirea față de Hotărîrea Tribunalului din 14 martie (cauza T-587/08) pronunțată asupra Deciziei Comisiei Europene în partea ce ține de sancționarea Weichert și Fresh Del Monte Produce.
Atât Comisia (pârâtă), cât și Fresh Del Monte Produce (reclamant), intervenienta — Weichert în cauză examinată de Tribunal au inaintat cereri de recurs împotriva Hotărîrii acestuia. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene are ca obiect ambele recursuri, fiind pronunțată asupra cauzelor conexe C-293/13P și C‑294/13P. Avocatul General Juliane Kokott în concluziile sale prezentate la 11 decembrie 2014 cu privire la  cauzele conexe C-293/13P și C‑294/13P a subliniat importanța Deciziei Curții de Justiție prin prizma posibilității de a lămuri două problematici importante pentru practica administativă a autorității de concurență: „Pe de o parte, trebuie precizate condițiile juridice potrivit cărora o societate‑mamă poate răspunde în totalitate pentru încălcarea săvârșită de subsidiară sa, atunci când societatea‑mamă nu deține integral sau aproape integral capitalul subsidiarei. Pe de altă parte, trebuie să se clarifice dacă, la calcularea unei amenzi, trebuie luată întotdeauna în considerare o circumstanță atenuantă atunci când, în cadrul unei proceduri administrative, o întreprindere a răspuns în mod corect la solicitarea de informații din partea Comisiei sau numai atunci când întreprinderea a furnizat informații Comisiei din proprie inițiativă, așadar nu numai în mod voluntar, ci și spontan”.
Cu referință la jurisprudența UE, Curtea de Justiție a examinat și în Hotărârea în cauză aspectul exercitării influenței decisive a întreprinderii-mamă asupra subsidiarei. În esență — răspunderea solidară poate fi stabilită nu doar în baza circumstanțelor de drept (din perspectiva dreptului corporativ), dar și în baza comportamentului efectiv al societății. Astfel Curtea evidențiază valoarea realității economice în atestarea faptului dacă comportamentul întreprinderii este autonom sau depinde de deciziile tactice sau strategice ale altei întreprinderi.
Referitor la reținerea în calitate de circumstanță atenuantă a răspunsului corect la solicitarea de informații din partea autotității de concurență, Curtea atenționează că o atare abordare conduce la discreditarea politicii de clemență, punând în pericol institutul spontan (și nu urmare a solicitării) de cooperare a întreprinderilor în vederea deconspirării înțelegerilor de tip cartel.
 
Surse:
Antitrust: Commission fines banana suppliers € 60.3 million for running price cartel
Case number T-587/08 – Fresh Del Monte Produce v Commission
Case number C-293/13 P – Fresh Del Monte Produce v Commission and Commission / Fresh Del Monte Produce
PICON explica
  1. Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012 (art.4) conține noțiunile de control, influență decisivă, întreprinderi dependende. În cazul stabilirii răspunderii solidare a întreprinderilor pentru comiterea încălcării legislației concurențiale, așa cum sunt definite, noțiunile nominalizate permit preluarea integrală a abordării Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  2. Cu considerarea prevederei lit.c), alin.(3) art 73 din Lege, care incude expres în lista circumstanțelor atenuante „cooperarea efectivă a întreprinderii cu Consiliul Concurenței în afara domeniului de aplicare a politicii de clemență și dincolo de obligația sa legală de a coopera„ și prevederei alin.(4) din Lege, care indică, că lista circumstanțelor atenuante nu este exhaustivă, claritatea adusă de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitor la calificarea corectă a circumstanțelor atenuante este de apreciat pentru practica administrativă a Consiliului Concurenței, în cazul în care se vor întreprinde măsuri în vederea creării cadrului juridic ce ar asigura punerea în aplicare efectivă a politicii de clemență.
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s