Despre controlul concentrărilor economice în Republica Moldova

Publicat pe Actualizat pe

Partea I
Ne vom strădui sa expunem simplu, să fie pe înțelesul multora, deși tema la care vă invităm e una dificilă. Este vorba de felul în care în Republica Moldova se țin sub control operațiunile de concentrări economice, adică acele tranzacții grație cărora se preia controlul asupra întreprinderilor.
indexControlul asupra concentrărilor economice reprezintă o componentă esențială a politicii concurențiale, de rând cu antitrustul (interzicerea acordurilor anticoncurențiale și al abuzului de poziție dominantă). Scopul implementării este asigurarea funcționării piețelor de produse și servicii în interesul consumatorului. În cazul concentrărilor economice puntea dintre o concentrare economică și consumatorul final este concurența. Pentru consumator existența concurenței pe piață înseamnă prețuri ce reflectă corect raportul preț-calitate, valorificarea dreptului de a alege, varietatea produselor, dispunerea de produse și servicii de o calitate și cantitate pe măsura cererii, produse inovative. De aceea operațiunile de concentrare economică sunt permise dacă nu limitează concurența și interzise dacă punerea lor în aplicare crează obstacole semnificative în calea concurenței. Majoritatea concentrărilor economice sunt pro-concurență. Respectivele urmează a fi autorizate fără întârziere, fiind benefice pentru dezvoltare și bunăstare. Totuși dobândirea puterii economice de către întreprinderi pe calea concentrărilor economice poate produce efecte negative pentru concurență.
Identificarea concentrărilor economice cu potențial negativ pentru concurență, remedierea sau interzicerea acestora ține de competența Consiliului Concurenței. Rezultatele autorității de concurență în acest domeniu urmează să le resimtă economia țării, iar în final – cetățenii acestea. În substanță toată activitatea în legătură cu evaluarea și autorizarea operațiunilor de concentrări economice înainte de punerea în aplicare este o activitate de prevenire a unor eventuale acorduri anticoncurențiale sau abuzuri de poziție dominantă pe piață. Altfel spus – intervenția statului (Consiliul Concurenței) la momentul modificării structurii pieței urmează să contribuie la o funcționare a pieței fără încălcări de ordin concurențial. Sarcina autorității de concurență de a interveni în procesele de concentrare a piețelor a fost prevăzută de politica concurențială începând cu Legea nr.1103 din 30.07.2000. cu privire la protecția concurenței. Implementarea respectivelor norme a fost marcată, însă, de un handicap generat de conținutul propriu-zis ale acestor norme. Problema ținea de faptul că notificarea intenției de a realiza careva tranzacții cu cote părți sau acțiuni era legată de poziția dominantă pe piață a întreprinderii implicate; la rândul său una din funcțiile autorității de concurență (pe atunci – Agenția Națională pentru Protecția Concurenței – ANPC) era stabilirea „situației dominante pe piață„. Aceste prevederi au fost interpretate într-un mod ce a permis autorității de concurență să impună toate persoanele din Republica Moldova  să solicite acordul respectivei autorități înainte de realizarea tranzacției. Colivia în care a fost prins tot businessul din RM se închidea când persoanele ajungeau să înregistreze tranzacțiile la notar sau la Camera Înregistrării de Stat. Fără autorizarea ANPC nici o tranzacție nu putea fi înregistrată, ANPC având dreptul să ceară recunoașterea nulității tranzacțiilor efectuate fără acordul său (ANPC s-a îngrijit să anunțe despre acest fapt prin scrisori notarii și Camera Înregistrării de Stat). În rezultat ANPC primea sute de demersuri. Doar conform conceptului – numai această instituția poate să stabilească este sau nu este întreprinderea dominantă pe piață. Întrebări multe, rămase fără răspuns a generat toată activitatea aceasta. O temă de discuție aparte. Cert este că înecată în demersuri autoritatea a scăpat de sub control tranzacțiile care au condus în realitate la monopolizarea unor piețe importante.

Societatea nu părea deranjata de o așa abordare a proceselor de concentrare a puterii pe piață. Cei drept cu trecerea timpului, tot mai des se recunoaște că majoritatea piețelor de mărfuri din Republica Moldova au un nivel înalt de concentrare, că piețele devin monopolizate, că consumatorii (și intermediari și finali) devin ostaticii abuzurilor de poziție dominantă și înțelegerilor de cartel. Ecoul acțiunilor și inacțiunilor autorității de concurență…
Normele cu pricina au suferit modificări radicale odată cu intrarea în vigoare a  Legii Concurenței nr. 183 din 11.07.2012.  Grație acestor modificări întreprinderile cu cifre de afaceri mai joase decât pragul stabilit în Lege nu mai sunt impuse să solicite autorizații pentru tranzacțiile sale. Filtrul stabilit prin Lege are menirea să aducă pe masa autorității spre evaluare doar operațiunile de proporții importante pentru structura pieței. Cu toate rezervele față de mărimea acestui prag – faptul că este unul ușor de identificat (cifra de afaceri este calculată de orice întreprindere și reflectată în raportul financiar, pe când stabilirea poziției dominante rămâne o sarcină complicată ce ține de competența autorității de concurență) este atât în favoarea persoanelor implicate, cât și autorității de concurență. Deși Legea a intrat în vigoare din 14 septembrie 2012, iar Regulamentele ce asigura implementarea – din septembrie 2013, în sfârșit, autorității de concurență i-au fost create condiții pentru a urmări adevăratele concentrări economice (fuziuni și preluări de control prin orice mijloc) fără a fi sustrasă pentru activități inutile. În fapt anul 2014 – primul an cu „actele în regulă„ a fost și prima dezamăgire legată de implementarea normelor ce reglementează controlul asupra concentrărilor economice. https://valentinanovac.wordpress.com/2015/01/16/implementarea-legii-concurentei-esecul-anului-2014/ (vezi aliniatele dedicate celor trei decizii la obiectul concentrărilor economice).
Anul 2015. Plenul Consiliului Concurenței a emis 5 decizii cu privire la concentrările  economice[1]:
 1. CEP – 30 din 23.04.2015 – achiziționarea cotei părți de 100% din capitalul social al întreprinderii ”Aeroport Handling” SA de către ÎM CA ”Valan International Cargo Charter” SRL.
 2. CEP – 74 din 24.12.15  preluarea controlul asupra activelor întreprinderilor ”Super-Victoria” SRL și ”Agro-Victoria” SRL de către ”Linella” SRLprin contracte de locațiune
 3. CEP-06 din 05.02.2015 – procurarea de către „Etalonus-Grup„ SRL a (…)[2] din capitalul social al „PB-Nord” SRL
 4. CEP – 53 din 23 iulie 2015 – achiziționarea [ … ][3] din capitalul social al ÎM ”Călărași Divin” SA de către ”Glutonus” SRL.
 5. CEP – 52 din 23.07.2015 – ”Scavolin” SRL, a preluat controlul asupra ”Anesto-Tur” SRL, achiziționând […][4] % din capitalul social.
Toate deciziile au fost emise urmare a inițierii investigației cu referire la semnele încălcării legislației concurențiale. Deci nici o decizie n-a fost emisă urmare a notificării benevole a intenției persoanelor de a realiza operațiunea. În acest context, deciziile urmează să conțină constatări și calificări aferente existenței sau lipsei de probe ce confirmă încălcarea Legii de către persoanele implicate în operațiune, precum și celor aferente evaluării operațiunii de concentrare propriu-zise. În funcție de calitatea rezultatului se stabilește mărimea amenzii pentru nerespectarea legislației concurențiale în partea ce ține de nenotificarea operațiunilor de concentrare economică.
Cum a identificat Consiliul Concurenței semnele încălcării Legii. Simplu – începând cu prelucrarea informațiilor parvenite de la autoritățile competente ce înregistrează sau dispun de informații în virtutea atribuțiilor sale: Agenția Proprietății Publice (achiziționarea cotei părți de 100% din capitalul social al întreprinderii ”Aeroport Handling” SA de către ÎM CA ”Valan International Cargo Charter” SRL.), Î.S. „Camera Înregistrării de Stat„ (procurarea de către „Etalonus-Grup„ SRL a (…) din capitalul social al „PB-Nord” SRL; ”Scavolin” SRL, a preluat controlul asupra ”Anesto-Tur” SRL, achiziționând […]% din capitalul social), Comisia Națională a Pieței Financiare achiziționarea [ … ] din capitalul social al ÎM ”Călărași Divin” SA de către ”Glutonus” SRL. În cazul preluării controlului asupra activelor întreprinderilor ”Super-Victoria” SRL și ”Agro-Victoria” SRL de către ”Linella” SRL prin contracte de locațiune informația a parvenit, conform celor expuse în decizie de la  însăși ”Linella” SRL (un fel de auto denunț, apropo doar despre această tranzacție Consiliul Concurenței a publicat avizul prin care s-a declarat interesat de punctele de vedere a altor agenți economici referitor la faptul cum concentrarea economică afectează sau poate afecta concurența).
Dispozițiile de inițiere cu privire la încălcarea legislației concurențiale nu sunt publicate de  către Consiliul Concurenței pe pagina sa web. Sunt sau nu sunt în derulare alte cazuri privind punerea în aplicare a concentrărilor economice cu încălcarea Legii cunoaște doar Consiliul Concurenței. Informațiile respective nu sunt făcute publice. Rămâne să sperăm, că autoritatea de concurență va observa totuși operațiunile de concentrare economică ce au avut loc în anul 2015 pe piața bancară prin intermediul contractelor de preluare a activelor celor trei bănci supuse lichidării, pe  piața TV, piața asigurărilor…Sau va aștepta să fie atenționată prin depunere de plângeri… Sau nu va observa…. Va trece timpul, și dacă autoritatea de concurență va continua să aplice același tratament față de concentrările economice,  societatea nu va înceta să geamă de dezmățul monopoliștilor și cartelișților. Cel puțin un caz concret, despre care autoritatea de concurență cunoaște (preluarea ”Aeroport Handling” SA de întreprinderi controlate de către persoanele ce controlează  „Avia Invest„ SRL, compania ce a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău) este unul sortit să fie neobservat,  fiind purtător de efecte distrugătoare pentru concurență.
În genere, în anul 2015 au fost publicate doar 4  avize prin care Consiliul Concurenței a informat despre operațiunile de preluare a controlului aflate în vizorul autorității. Din textul acestor avize (sintagma – „referitor la modul în care concentrarea economică  realizată, afectează sau poate afecta concurența de pe piața dată„) deducem că este vorba despre concentrări economice ce au fost realizate fără a fi notificate și autorizate. Dintre aceste patru avize unul se referă la tranzacția asupra căreia a fost emisă decizia Plenului Nr. CEP – 74 din 24.12.15, asupra altor trei deciziile n-au fost publicate, iar deciziile publicate  (nominalizate mai sus, cu excepția celei menționate) au fost adoptate fără a fi solicitate puncte de vedere și observații din partea agenților economici terți înainte de a fi adoptate. Modul în care Consiliul Concurenței informează public despre evaluarea concentrărilor economice este unul selectiv și, cu siguranța, sfidează transparența decizională de care respectiva autoritate este responsabilă.
Partea II
Să revenim la deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în anul 2015 obiectul cărora sunt operațiunile de concentrare economică.  Este important de înțeles că testul juridic care urmează a fi aplicat de autoritate pentru a declara o concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial constă în stabilirea faptului că operațiunea în cauză „ar ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte semnificativă a acestea, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante„. (art.23 din Lege). Efortul care-l vom depune analizând respectivele decizii, e pentru a înțelege cum aplică acest test autoritatea, sau de sunt purtătoare de alte valori, spre exemplu, educă (disciplinează) participanții la piață sau reflectă aplicativitatea Legii în anumite circumstanțe sau conțin mesaje consistente ce contribuie la un grad mai avansat de cunoaștere a legislației concurențiale …
Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. CEP – 53 din 23 iulie 2015 – achiziționarea [ … ] din capitalul social al ÎM ”Călărași Divin” SA de către ”Glutonus” SRL.
Dacă e să considerăm, că avem ce învăța și din experiență negativă, atunci e cazul să menționăm, în primul rând Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. CEP – 53 din 23 iulie 2015. Această Decizie, în opinia noastră, nu ar fi trebuit să existe. Nu găsim utilitatea muncii depuse de funcționarii publici pentru a oferi un atare produs și asta pentru că întreaga Decizie conține probe ce indică că în fapt operațiunea nu constituie o concentrare economică ci e una realizată între întreprinderile ce aparțin unui grup de întreprinderi, adică între întreprinderi dependente. Astfel de operațiuni nu sunt obiectul Legii Concurenței, iar Consiliul Concurenței nu are temei legal de a iniția investigații asupra acestora.
 O altă lacună gravă din aceiași Decizie este modul în care a fost stabilită piața relevantă. În acest context punctăm următoarele – este inadmisibil să delimitezi piața relevantă prin alipirea mecanică a activității practicate de o parte la operațiune cu cea practicată de alte parte: din textul Deciziei Nr. CEP – 53 din 23 iulie 2015 –Analizând serviciile oferite pe piață de către “Glutonus” SRL, s-a remarcat faptul că principalul gen de activitate desfășurat de întreprindere conform Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, versiunea 2 este comerțul cu  ridicata al băuturilor. Conform acestui clasificator, principalul gen de activitate al ÎM ”Călărași Divin” SA, este distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice. Piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este producerea, îmbutelierea și comercializarea cu ridicata al băuturilor alcoolice„.
Astfel de procedură este contrară Legii Concurenței (Capitolul V) și totodată face imposibilă evaluarea impactului operațiunii de concentrarea economică (dacă ar fi fost), dat fiind că nu este corect determinată piața care ar fi fost afectată de punerea în aplicare a operațiunii.
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP – 30 din 23.04.2015 – achiziționarea cotei părți de 100% din capitalul social al întreprinderii ”Aeroport Handling” SA de către ÎM CA ”Valan International Cargo Charter” SRL.
Suplimentar, la punctul de vedere asupra acestei Decizii, expus aici-https://piconmoldova.com/2015/06/18/preluarea-s-a-aeroport-handling-si-superficialitatea-autoritatii-vizate/, menționăm următoarele:
 • Investigația privind semnele încălcării legislației concurențiale (nenotificarea concentrării economice de către „Valan International Cargo Charter” SRL – preluarea controlului asupra întreprinderii de stat „Aeroport Handling”.) a fost dispusă de Plenul Consiliului Concurenței la data de 22.01.2015. Operațiunea supusă investigației a avut loc 08.04.2014. „Valan International Cargo Charter” SRL a deținut controlul asupra „Aeroport Handling” S.A. doar 51 de zile calendaristice. Deci la data inițierii investigației Consiliul Concurențri deținea informații referitor la durata scurtă, denumai 51 zile în care „Valan International Cargo Charter” SRL  a fost proprietar al „Aeroport Handling”. Conform noțiunii de concentrare economică (art.4 din Lege) –             „concentrare economică – operațiuni care au ca rezultat modificări de durată asupra controlului întreprinderilor  implicate și, prin urmare asupra structurii pieței„. Consiliul Concurenței nu este interesat ce s-a întâmplat cu această întreprindere de stat „Aeroport Handling” după scurgerea acestor 51 zile, în schimb, prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței CEP – 30 din 23.04.2015 operațiunea de preluare a controlului pentru 51 zile este considerată concentrare economică (fără careva explicații a acestei considerațiuni care vine în contradicție cu noțiunea de concentrare economică), iar „Valan International Cargo Charter” SRL este obligat să achite pentru nenotificarea operațiunii amenda în mărime de 127 387,98 MDL. Pe lângă faptul,că Decizia nu are loc în câmpul legal, în baza constatărilor și calificărilor acesteia este sancționată o întreprindere. În opinia noastră, este mult mai grav decât o experiență negativă. Deja aste o prejudiciere directă a unei întreprinderi de către Consiliul Concurenței.
 • Referitor la calcularea amenzii. Dacă lăsăm la o parte legalitatea impunerii acesteia, modul în care a fost calculat nivelul de bază a amenzii confirmă existența altei probleme – atitudinii părtinitoare a Consiliului Concurenței față de noul proprietar al „Aeroport Handling”. Conform Legii la calcularea amenzii se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării. Din moment ce „Valan International Cargo Charter” SRL controla , în accepțiunea Consiliului Concurenței „Aeroport Handling”, cifra de afaceri (valoarea vânzărilor) a întreprinderii „Aeroport Handling” urma să fie inclusă în calcul pentru a obține cifra totală de afaceri. În susținerea logicii expuse (în baza Legii) vine și o altă decizie –Decizia Plenului Consiliului Concurenței CEP-06 din 05.02.2015 privind procurarea de către „Etalonus-Grup„ SRL a (…) din capitalul social al „PB-Nord” SRL. În această decizie la calcularea bazei amenzii- cifrei totale de afaceri s-au luat în considerație atât valoarea vânzărilor înregistrate de „Etalonus-Grup„ SRL, cât și de „PB-Nord” SRL.
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP-06 din 05.02.2015 – procurarea de către „Etalonus-Grup„ SRL a (…) din capitalul social al „PB-Nord” SRL
 • Decizie care la fel sancționează părțile implicate pentru nenotificare, fiind prima emisă, în anul 2015, la acest subiect. Mărimea amenzii aplicate părților –115 951, 60 MDL. Doza de date confidențiale, de fapt valabil și pentru celelalte decizii e atât de mare încât complică la maximum înțelegerea lucrurilor. E clar, că întreprinderile au comis o încălcare deoarece n-au notificat operațiunea de preluare a controlului, mai puțim clar cum a fost individualizată amendă și mai puțin – cum s-a ajuns la concluzia (probabil corectă) că operațiunea nu ridică obstacole în calea concurenței. Din cele relatate în Decizie, argumentul, că operațiunea a avut loc în anul 2013 și că plângeri sau informații referitor la distorsionarea concurenței n-au parvenit la Consiliul Concurenței, este de bază pentru a conchide că operațiunea este compatibilă cu mediul concurențial. Pe cât de corect e numai în baza lipsei plângerilor să faci asemenea concluzii la evaluarea impactului unei concentrări economice asupra concurenței pe piață?
 • Și din nou problema determinării pieței relevante. Din cele laconic expuse în Decizie, rămâne să gândim de sine-stătător la probele, datorită cărora s-a ajuns la concluzia că piața afectată este piața comercializării ouălor en-gros. Să fi fost lucrată conștient această parte a deciziei, poate că era de înțeles de ce autorii Deciziei consideră operațiunea fiind doar o integrare pe verticală și au omis examinarea situației prin prisma faptului că și „Etalonus-Grup„ SRL și „PB-Nord” SRL comercializau ouăle en-gros și deci erau concurenți. În opinai noastră, Consiliul Concurenții a analizat superficial situația.
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP – 52 din 23.07.2015 – ”Scavolin” SRL, a preluat controlul asupra ”Anesto-Tur” SRL, achiziționând […]% din capitalul social
 • Decizia este deosebită prin i) mărimea amenzii pentru nenotificarea concentrării economice de21 078 005, 96 lei; ii) faptul că Consiliul Concurenței a impus părților, în termen de 60 zile lucrătoare de la data comunicării Deciziei, dizolvarea concentrării și restabilirea situației existente anterior punerii în aplicare a concentrării economice invocând incompatibilitatea acesteia cu mediul concurențial; iii) expunerea coerentă și probantă a părții dedicate determinării pieței relevante;  iv) aplicarea, în premieră,  (fie și cu rezerve) la evaluarea concentrării economice a testului juridic conform art.23 din Lege.
 • Decizia este problematică prin i) faptul că nu indică calea concretă de dizolvare a concentrării și restabilirii situației anterioare; ii) analiza pentru stabilirea compatibilității cu mediul concurențial conține afirmații fără careva susținere factuală; iii) concluzia privind incompatibilitatea cu mediul concurențial necesită o probare și analiză mult mai profundă decât cea oferită de autor, mai ales prin prisma situației pe piață în absența concentrării, legăturii dintre concentrare și pretinsul efect negativ asupra concurenței; iv) același exces de zel privind tratamentul informațiilor confidențiale (ex. din textul Decizie: „Cursele charter cu zbor din Chișinău spre Turcia (Antalya, Bodrum), sunt oferite de 3 companii aeriene: ”[…]”, ” […]” și ” […]”. Pentru destinația Turcia cursele charter ale ”[…]” și ”[…]” sunt închiriate în totalitate de către grupul ”Scavolin”,…).
Problemele menționate erodează solid evidențele, analiza și concluziile Deciziei. Vulnerabilitatea deciziilor va încuraja întotdeauna părțile învinuite de încălcare să conteste respectivele în instanța de judecată, iar, în astfel de cazuri fără hotărârea instanței în favoarea autorității, nu poate fi vorba de finalitate în sensul implementării Legii.
Cu considerarea importanței acestei Decizii pentru mediul concurențial pe piața formării și comercializării pachetelor turistice cu destinația Turcia (cel puțin din punct de vedere a Consiliului Concurenței) ar fi corect să fie făcute publice informațiile privind executarea Deciziei respective de către  ”Scavolin” SRL. Ar fi și o cale de dezbatere a punctului de vedere expus.
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP – 74 din 24.12.15 – preluarea controlul asupra activelor întreprinderilor ”Super-Victoria” SRL și ”Agro-Victoria” SRL de către ”Linella” SRL prin contracte de locațiune.
În legătură cu această Decizie trezește nedumerire următorul fapt: despre operațiune Consiliul Concurenței a fost informat la dat de 04.03.2015, iar  Dispoziția de inițiere a investigației privind semnele încălcării legislației de către ”Linella” SRL a fost emisă de Plen la data de 09.07.2015. Să fi fost implicată o întreprindere care n-a fost trecută prin Consiliul Concurenței ar fi fost îndreptățită această tragerea din timp. ”Linella” SRL, însă a reușit, pe parcursul anului 2014 să fie de două ori parte a investigațiilor derulate și deciziilor emise de autoritatea de concurență (unică performanță de acest fel în RM). Asociat majoritar, cu peste 50%  al  ”Linella” SRL  este S.C.”Ducates Grup” S.R.L. Plenul Consiliulu Concurenței a autorizat concentrările economice puse în aplicare de S.C.”Ducates Grup” S.R.L: Decizia  nr. ASER-7 din 17.03.2014  (S.C.”Ducates Grup” S.R.L a preluat controlul  asupra Î.M.”FarmMeatSud” S.R.L. și “FarmMeatProcessing” S.R.L.) și  Decizia CEP-23 din 15.07 2014 (preluarea controlului de către S.C. “Ducates Grup” S.R.L. asupra J.C.S. “Unimarket Discount” S.R.L.). Deși Decizia Plenului Consiliului Concurenței referitor la concentrarea economică de pe piața retail-ului alimentar (prin “Ducates Grup” S.R.L. două rețele ”Linella” SRL și J.C.S. “Unimarket Discount” S.R.L și-au fortificat puterea de piață) constă doar din dispozitiv, studierea acestuia indică la îngrijorarea pe care o are Consiliul Concurenței în legătură cu consolidarea puterii de piață a  întreprinderii ”Linella” SRL, impunând elaborarea de politici interne întru excluderea posibilității de a abuza de poziția dominantă. În Decizie sunt enumerate-copiate toate acțiunile interzise unui dominant conform art.11 din Lege. Oare de ce Plenul Consiliului Concurenței a decis să oblige ”Linella” SRL să întreprindă aceste măsuri?
În 2015, conform Deciziei, ”Linella” SRL este autorizată să pună în aplicare fără careva condiționări preluarea a două întreprinderi (”Super-Victoria” SRL și ”Agro-Victoria” SRL) , ambele activează pe aceeași piața cu ”Linella” SRL și J.C.S. “Unimarket Discount” S.R.L, considerând-o compatibilă cu mediul concurențial. Complicat de descifrat mesajul Consiliului Concurenței încadrat în Decizia  nr. CEP – 74 din 24.12.15. Desprindem, că a fost amendată ”Linella” SRL cu 154 348,34 MDL. Probele în susținerea acestei cifre sunt expuse confuz. Încâlceala cu care este redat materialul nu conduce la înțelegerea Legii. Mai mult, calitatea de circumstanță atenuantă ia fost acordată de către autorii Deciziei faptului, că modificarea cotei de piață nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia. Atragem atenția asupra erorii date. Conform Legii acest fapt necesită a fi demonstrat și reprezintă temelia unei autorizări. În contextul calculării amenzii (art.72 din Lege) respectivul fapt se ia în considerație la stabilirea gravității faptei comise.
După cum am menționat Decizia autorizează concentrarea economică. Ceea ce este redat în Decizie întru evaluarea concentrării – nici pe departe nu poate fi acceptat. Din punctul nostru de vedere, această Decizie este emisă cu încălcarea art.23 din Lege, nefiind aplicat testul juridic care ar proba concluzia de compatibilitate cu mediul concurențial. Suplimentar  evidențiem două momente care ridică semne de întrebare:
1) Contradicția dintre concluzia din dispozitivul Deciziei (compatibilitatea) și următoarea constatare din Decizie „… în baza celor expuse mai sus, termenul de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii automate a acestuia la expirare pentru încă 5 ani și procesul de reparație și modernizare a spațiilor luate în locațiune de către ”Linella” SRL, în care anterior își desfășurau activitatea supermarket-urile ”Victoria” constituie o modificare de durată în structura pieței, fiind astfel diminuată concurența pe segmentul respectiv și întărită poziția de piață a întreprinderii ”Linella” SRL, parte a grupului ”Ducates Grup” SRL.„;
2) Asemănarea situației cu cazul examinat mai  sus (preluarea ”Anesto-Tur” SRL” de către Scavolin” SRL.) prin prisma consolidării puterii de piața urmare a concentrării economice și a nivelul de concentrare a piețelor, și respectiv, tratament diferit din partea Consiliului Concurenței, neexplicat, neclar, confuz, cu consecință de neîncredere în aplicarea echidistantă a Legii.
Totodată, merită să fie apreciată expunerea din Decizie referitor la punerea în aplicare a concentrării economice (contracte de locațiune pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii) și măsurile luate de ”Linella” SRL în acest sens (factor de decizie – aceiași persoană, locatar- aceiași întreprindere).
Concluzii:
În perioada anului 2015, emiterea deciziilor consacrate concentrărilor economice s-a efectuat:
 • cu încălcarea normelor ce definesc concentrarea economică în sensul Legii Concurenței;
 • în lipsa transparenței decizionale;
 • cu exces de zel privind acoperirea informațiilor din decizii (accesul la informare limitat);
 • cu încălcarea normelor privind determinarea pieței relevante;
 • cu încălcarea normelor privind evaluarea concentrărilor economice;
 • cu încălcarea normelor privind calcularea amenzii pentru punerea în aplicare a concentrării economice în lipsa autorizării.
 Apreciem pozitiv:
 • expunerea coerentă și probantă a părții dedicate determinării pieței relevante și aplicarea, în premieră, fie și cu rezerve, la evaluarea concentrării economice a testului juridic conform art.23 din Lege în cazul Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP – 52 din 23.07.2015
 • explicarea referitor la punerea în aplicare a concentrării economice prin contracte de locațiune din Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP – 74 din 24.12.15
Analizat și scris de Valentina Novac, președinte A.O. „PICON”
[1] Conform informației publicate pe pagina web a Consiliului Concurenței http://competition.md/decizii.php?l=ro&idc=64&t=/Transparenta/Decizii/&year=2015
[2] Consiliul Concurenței a considerat această informație fiind confidențială și a indicat-o prin (…)
[3] Consiliul Concurenței a considerat această informație fiind confidențială și a indicat-o prin (…)
[4] Consiliul Concurenței a considerat această informație fiind confidențială și a indicat-o prin (…)
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s