Concurență

Raportul Comisiei Europene privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2014

Publicat pe Actualizat pe

A.O. „PICON” Vă îndeamnă să faceți cunoștință cu Raportul Comisiei Europene privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2014.

Domeniul concurenței ar trebui să contribuie, după caz, la agenda noastră pentru locuri de muncă și creștere economică, inclusiv în domenii precum piața unică digitală, politica energetică, serviciile financiare, politica industrială și combaterea evaziunii fiscale, declară Margrethe Vestager, comisarul european responsabil de politica în materie de concurență.raport ce

Citește în continuare »

Publicitate

E timpul PICON? Noi zicem DA!

Publicat pe Actualizat pe

Articol de opinie de
Valentina NOVAC,

consultant indepedent în domeniul concurenței, președinte A.O. „PICON”

Valentina NOVAC, Președinte A.O. „PICON”
Valentina NOVAC, Președinte A.O. „PICON”

<<Zilele acestea se va împlini un an de când nu muncesc la Consiliul Concurenței. Plecarea a fost inevitabilă. Nu sunt pregătită încă pentru confesiuni. Nici scopul acestui articol pe departe nu e acesta. Respectul și pasiunea pe care le am față de munca în domeniul concurenței m-au ținut aproape de tot ce se întâmplă pe această dimensiune. Știu, nu din auzite, din trăite, cât de mult lucrează unii angajați ai Consiliului Concurenței. Întrebarea e — de ce societatea nu apreciază? Doar cei care au rupt toată legătura cu realitatea pot afirma că această autoritate își face datoria în Republica Moldova. Iluzia se pierde.

Pericolul apropiat de însăși autoritate, grație rezultatelor sale (vezi Raportul Consiliului Concurenței pentru anul 2014), constă în deducerea concluziei nulității unei atare instituții. Noroc de prevederile legale care oferă competență în examinarea unor cazuri de concurență neloială (unii ziariști au sesizat corect ”importanța desenului aplicat pe ambalajul hârtiei de WC pentru economia țării”). Nici o adiere de implicare prioritară în cazuri de abuz de poziție dominantă și acorduri anticoncurențiale. Despre adevăratele concentrări economice nu se pomenește, de parcă procesele de monopolizare a piețelor țin de competența altor autorități. Și atunci despre ce scrii în raport că s-a realizat timp de un an în domeniul concurenței? După priorități și rezultate. Iar cu prioritățile Consiliul Concurenței are probleme  (vezi Hotărîrea Curții de Conturi nr.11 din 31.05.2015). De ce? – sau nu i se permite să le stabilească sau nu știe care sunt problemele pieței în Republica Moldova. Și atunci la ce bun munca aceasta istovitoare la care sunt supuși angajații? E un fel de muncă de Sisif.

E grav dacă se va ajunge la astfel de concluzie, Citește în continuare »

UE amendează cu peste 175 mln euro un cartel privind vânzarea de fosfați alimentari folosiți în hrana animalelor

Publicat pe Actualizat pe

Un cartel creat deja de 30 de ani pe piața fosfaților alimentari folosiți în hrana animalelor a fost amendat, în 2010, de către Comisia Europeană.  În 2015  Tribunalul Uniunii Europene (General Court)  a susținut decizia Comisiei Europene referitor la sancționarea participantului la cartel privind vânzarea de fosfați alimentari.

Citește în continuare »

Valentina Novac: „Și totuși, de ce?”

Publicat pe Actualizat pe

Unul dintre eforturile Comisiei Europene depuse în vederea stabilizării piețelor urmare a declanșării crizei financiare (începând cu 2007) constă în adaptarea rapidă a cadrului legal de acordare a ajutoarelor de stat băncilor și implementarea consecventă și responsabilă a regulilor stabilite. Competențele executive în acest domeniu îi revin Direcției Generale Concurență și sunt realizate prin urmărirea tuturor ajutoarelor de stat pasibile de a fi notificate. Ajutoarele de stat acordate instituțiilor bancare nu sunt exceptate de la notificare și evaluare întru verificarea compatibilității cu mediul concurențial. Situația, când unii dintre participanți la piața sunt susținuți de stat, iar alții lăsați să se descurce cu propriile puteri, nu este în tot cazul distrugătoare pentru buna funcționare a piețelor. Este, însă cert, că astfel de ajutoare se oferă cu un scop anume, clar definit, important pentru a fi atins din punct de vedere a dezvoltării economice a statului și, în condiții, ce garantează limitarea distorsionării concurenței. Fondurile publice trebuie să servească interesului public. Citește în continuare »

Concentrări economice: sancționarea nenotificării

Publicat pe Actualizat pe

Consiliul Concurenței a făcut publică, la 11 mai 2015, Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CEP-30 din 23.04.2015 prin care sancționează întreprinderea  ÎM CA ”Valan International Cargo Charter” S.R.L., din cauza nenotificării concentrării economice realizate prin preluarea „Aeroport Handling” SA (statul deținea pînă la preluare 100% din capitalul social al întreprinderii). Amenda aplicată de autoritate pentru încălcarea Legii Concurenței constitie  127 387,98 MDL. Totodată respectiva Decizie autorizează această tranzacție declarînd-o compatibilă cu mediul concurențial.

Aceasta este a două Decizie publicată în anul 2015 pe sait-ul Consiliului Concurenței obiectul căreia este investigarea încălcării Legii Concurenței comisă de întreprinderile ce pun în aplicare concentrările economice fără a notifica în prealabil autoritatea de concurență despre respectiva operațiune.

Prima Decizie sancționează întreprinderea „Etalonus Grup„ S.R.L. pentru nenotificarea preluării întreprinderii „PB-Nord„ S.R. L. cu  o amendă în mărime de 115 951,60 MDL. Și acesta operațiune, urmare a evaluării a fost declarată compatibilă cu mediul concurențial.

Surse:

http://competition.md/uploads/decizii/CEP%2030.pdf

http://competition.md/uploads/decizii/Etalonus%20grup.pdf

Concentrare economică în domeniul telecomunicațiilor: Jazztel plc preluată de Orange SA

Publicat pe Actualizat pe

Comisia Europeană a autorizat condiționat achiziționarea Jazztel plc (companie înregistrată în Marea Britanie, activă pe piața Spaniei) de către Orange SA (Franța). Pînă la operațiune, pe piața națională a serviciului de acces la rețeaua fixă de internet din Spania concurau patru companii: Telefónica, Orange, Jazztel and Vodafone/ONO. Astfel, după preluare, pe piața în cauză numărul concurenților se va reduce de la patru la trei.

Orange SA a notificat tranzacția la 16 octombrie 2014. Situația în care doi dintre cei mai dinamici și agresivi concurenți își concentrează puterea de piață și, în consecință,  structura pieții va fi dispusă să influențeze negativ intensitatea concurenței între operatorii (fapt ce ar provoca ridicarea prețurilor pentru consumatori), de rînd cu alți factori, au cauzat investigarea aprofundată a respectivei preluări. Condițiile impuse Orange de către Comisie, în baza angajamentelor acestuia, urmează să faciliteze intrarea unui nou operator, capabil să concureze pe piețele retailului cu implicarea accesului la rețeaua fixă de internet din Spania.

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4997_en.htm?locale=en

Concentrare economică – parte a planului de restructurare a băncii ajutate de stat

Publicat pe Actualizat pe

Comisia Europeană a autorizat concentrarea economică realizată prin achiziționarea TSB Banking Group plc (companie spin-off a Lloyds Banking Group din Marea Britanie) de către Banco de Sabadell, S.A. (Spania). Cedând compania TSB, Lloyds a îndeplinit una din măsurile prevăzute în planul de restructurare pentru limitarea distorsionării concurenței urmare a primirii ajutorului de stat în perioada crizei financire. Comisia a considerat această tranzacție fiind în favoarea dezvoltării concurenței pe piața retailului bancar din Marea Britanie, autorizînd-o după prima fază a examinării.

Lloyds a primit, în 2008,  un ajutor din partea statului britanic în valoare de 17 miliarde de lire sterline, care a fost autorizat de Comisie în baza unui plan de restructurare. Conform acestui plan Lloyds trebuia să cedeze o parte din operațiunile bancare cu amănuntul din Marea Britanie,  externalizîndu-le  intr-o companie aparte. Măsură are drept scop compensarea  efectului de denaturare generat de ajutorului de stat primit, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat pentru restructurarea băncilor în timpul crizei.

Sursa: European Commission

Concentrare economică: Eurostarul preluat de SNCF Mobilités

Publicat pe Actualizat pe

Comisia Europeană a autorizat concentrarea economică realizată prin preluarea controlului unic de către SNCF Mobilités, controlată de Societatea Națională a Căilor Ferate Franceze (Société nationale des chemins de fer français – „SNCF”, Franța) asupra Eurostar International Limited („Eurostar”, Regatul Unit). Eurostarul, întreprindere controlată în comun de către guvernul britanic și SNCF, este unica care prestează servicii de transport feroviar internațional de mare viteză de călători între Regatul Unit, Franța și Belgia prin Channel Tunnel.

SNCF a notificat tranzacția la 19 martie 2015 care s-a finisat deja cu autorizarea tranzacției în cauză. Autorizarea Comisiei este condiționată de respectarea angajamentelor oferite de SNCF, Eurostar și SNCB (companie belgiană, acționar minoritar) menite să facitiliteze intrarea de noi operatori de transport feroviar pe rutele Londra – Bruxelles și Londra – Paris.

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4976_en.htm

Acceptarea angajamentelor unor membri ai alianței SkyTeam

Publicat pe Actualizat pe

Comisia Europeană a luat o decizie prin care a conferit forță obligatorie angajamentelor propuse de Air France și KLM, Alitalia și Delta, membrii alianței SkyTeam (asociere de companii aeriene, formată în 2000; in 2014 întrunea 20 membri). SkyTeam este una din cele trei alianțe aeriene de talie mondială, celealte două fiind Star Alliance și Oneworld. Sub umbrela alianței companiile aierine intră în diverse acorduri de cooperare în ceea ce privește transportul aerian de pasageri și de marfă.

În ianuarie 2012, Comisia a deschis o investigație pentru a evalua dacă crearea societății în comun, prin încheierea de acorduri transatlantice dintre Air France (UE) și KLM (SUA), Alitalia (UE) și Delta (SUA), membrii alianței SkyTeam, referitoare la transportul de pasageri pe rutele dintre Europa și America de Nord, încalcă normele antitrust ale UE, și anume prevederile art.101(interzicerea acordurilor aniconcurențiale) din Tratatul privind funcționarea UE.

Angajamentele propuse de companii și acceptate de Comisie urmează să elimine riscurile în ceea ce privește dauna adusă concurenței de cooperarea dintre respectivele prin coordonarea capacităților, programelor de zbor, stabilirea prețurilor, gestionarea veniturilor și profiturilor.

Astfel Comisia Europeana a închis investigația fără a ajunge la concluzia că normele antitrust sunt încălcate, dar impunînd întreprinderilor respectarea angajamentelor, in cazul dat – legate de comportamentul viitor (10 ani) al companiilor aeriene. Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor de către părțile la acord va fi realizată de un mandatar.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4966_en.htm?locale=en

În iulie 2010 și mai 2013, Comisia a conferit forță obligatorie angajamentelor propuse de alianțele companiei aeriene Oneworld http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-936_en.htm?locale=en și, respectiv, Star Alliance http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-456_en.htm.

Sectorul comerțului electronic va fi investigat de Comisia Europeană

Publicat pe Actualizat pe

Ancheta sectorială are drept scop identificarea și eliminarea barierilor normative, dar și obstacolelor create de întreprinderi prin restricții contractuale în cadrul acordurilor de distribuție. Comisia planifică să publice raportul preliminar pentru consultări la mijlocul anului 2016, iar raportul final – în primul trimestru al anului 2017.

Investigația sectorului electronic a fost inițiată la 6 mai 2015 odată cu adoptarea Strategiei privind piața unică digitală și reprezintă componenta antitrust al acestei Strategii.

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_en.htm